EDventure organiseert vervolgbijeenkomsten Regelluwe scholen

In november kwamen de excellente po- en vo-scholen die meedoen aan het Experiment regelluwe scholen voor de tweede maal bij elkaar. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm instituut zorgdragen voor de monitoring van het Experiment regelluwe scholen.

Excellente scholen die mee gaan doen aan het Experiment regelluwe scholen mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er lesgegeven moet worden en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen. De ministerraad is akkoord met het voorstel van staatssecretaris Dekker (OCW) om dit juridisch mogelijk te maken. Het experiment start per 1 januari 2016.
Lees meer over het experiment in een persbericht van het ministerie van OCW.

Over het experiment Regelluwe Scholen

Scholen die in 2013 het predicaat ‘Excellente School’ hebben ontvangen kunnen deelnemen aan de vijfjarige pilot ‘Regelluwe scholen’. Voor scholen die deelnemen aan deze pilot kan wet- en regelgeving ‘buiten werking worden gesteld’ en het toezicht worden verminderd.

EDventure organiseert vervolgbijeenkomsten Regelluwe scholen