Voorlopig advies Platform Onderwijs 2032 gepubliceerd

Staatssecretaris Dekker heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over het advies van Platform Onderwijs2032. De afgelopen maanden spraken de leden van het Platform met een groot aantal leerlingen, ouders, leraren en maatschappelijke organisaties over de vraag wat kinderen zouden moeten leren op school om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst.

EDventure en haar leden organiseerden op 28 mei 2015 maar liefst 14 debatten door het hele land over het toekomstig onderwijscurriculum. Al ruim vijftig jaar zijn zij de regionale partners van scholen die onderwijsinnovatie en professionalisering helpen aanjagen en realiseren in de praktijk.

Vandaag presenteerde voorzitter van Platform Onderwijs 2032, Paul Schnabel, zijn voorlopig advies op hoofdlijnen. Rond de jaarwisseling levert het platform het eindadvies op. Dekker zal hier vervolgens op reageren en schetsen op welke wijze het curriculum – samen met leraren, schoolleiders en maatschappelijk organisaties – verder wordt vormgegeven.

Bekijk het Hoofdlijn advies van Platform Onderwijs 2032

Bekijk de Analyse van de maatschappelijke dialoog van Platform Onderwijs 2032

Bekijk de bijdragen van EDventure en de deelnemende onderwijsadviesbureaus

Voorlopig advies Platform Onderwijs 2032 gepubliceerd