Mooi rapport voor ‘KlasseContact’

450 zieke leerlingen terug in klas

klassecontact-100Afgelopen schooljaar zijn 450 zieke kinderen weer in contact gekomen met hun klas. Hun wens om terug te keren op school is in vervulling gegaan dankzij de ‘Klasgenoot’ van KlasseContact, die de verbinding legt tussen thuis (of het ziekenhuis) en school. Zo kunnen chronisch of langdurig zieke kinderen de lessen digitaal blijven volgen en, minstens zo belangrijk, contact houden met klasgenoten. “Het is prachtig als je zo’n kind weer kunt verbinden met zijn of haar klas!” zegt Ireen Wüst, ambassadrice van KlasseContact, die onder de indruk is van de resultaten van afgelopen schooljaar. “Een mooi rapport om de zomer mee in te gaan en het nieuwe schooljaar weer vol goede moed te beginnen.”

klasgenootHet geheim van deze ‘KPN Klasgenoot’ is de interactieve, livebeeld- en geluidsverbinding tussen leerling en de klas, via het 4G-netwerk. De Klasgenoot is uitgerust met een 360 graden-camera en een beeldscherm (touchscreen), zodat iedereen duidelijk in beeld is. Om elkaar bovendien goed te kunnen verstaan, zijn op de Klasgenoot een microfoon en speakers geïnstalleerd. Ook kan het een virtuele vinger opsteken; er gaat dan een lampje op de Klasgenoot branden. Op middelbare scholen worden in de klas bovendien ‘buddies’ aangewezen, die het mobiele apparaat naar het juiste lokaal verplaatsen.

Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten

De Klasgenoot is een steun in de rug voor chronisch en langdurig zieke kinderen, zodat ze het gevoel hebben er toch bij te horen. “Een kind dat niet of nauwelijks contact heeft met klasgenoten verliest al snel aansluiting”, zegt Annemarie Kaptein, Directeur van EDventure. “Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Dat kind wordt niet meer uitgenodigd voor feestjes, heeft steeds minder contact op sociale media en mist de laatste nieuwtjes. Terwijl direct contact met leeftijdsgenoten zo belangrijk is voor de ontwikkeling voor ieder kind, kerngezond of chronisch ziek. Dankzij KlasseContact kunnen ook kinderen die chronisch of langdurig ziek zijn de lessen blijven volgen en in contact blijven met hun klasgenoten!”

Sociaal isolement en leerachterstand voorkomen

De Klasgenoot wordt mogelijk gemaakt door KlasseContact; een landelijk project van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Met als doel voorkomen dat leerlingen, die vanwege een chronische of langdurige ziekte niet naar school kunnen, in een sociaal isolement terechtkomen en een leerachterstand oplopen. KlasseContact helpt scholen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van hun zieke leerlingen. Leraren staan hier niet alleen voor, ze kunnen hulp vragen aan de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Die consulenten zijn vervolgens de schakel tussen school, leerling en KlasseContact. Op die manier maken dit schooljaar honderden chronisch zieke leerlingen (en hun klas) gebruik van KlasseContact.

klassecontact-infographic-470

Over EDventure

EDventure is dé vereniging van onder­wijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatie­voorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. De onderwijsadviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs staan dagelijks in contact met scholen in het primair, voortgezet, speciaal en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het ‘Keurmerk Onderwijsadvies’ en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen van scholen.
Meer informatie: www.edventure.nu.

Over KPN Mooiste Contact Fonds

Met het KPN Mooiste Contact Fonds ondersteunt KPN maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact. Kwetsbare groepen in de samenleving staan centraal binnen de projecten van het fonds. Jaarlijks zetten honderden KPN-vrijwilligers zich in voor de projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds. Bij alle projecten wordt gekeken naar de mogelijkheden die ICT biedt om sociaal contact voor de doelgroepen mogelijk te maken.
Kijk voor meer informatie op www.kpnmcf.com.

Meer informatie:

 

Mooi rapport voor ‘KlasseContact’