Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 vol aspiraties

Op initiatief van EDventure organiseerden onderwijsadviesbureaus op 28 mei jl. maar liefst 14 debatten in Nederland over de toekomst en inhoud van het funderend onderwijs.

In totaal namen 301 mensen deel aan de uníeke maatschappelijke dialoog, een divers gezelschap van leraren, schoolleiders, ouders, ondernemers en gemeenlijk ambtenaren. Centraal stond wat kinderen op school moeten leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst?

DSC_0367

Het debat werd op de 14 locaties geopend met krachtige uiteenlopende stellingen over burgerschap, mediawijsheid, internationale oriëntatie, talent- en identiteitsontwikkeling. Via de smartphone of tablet gaven deelnemers hun stem. Vervolgens werden deze thema’s uitvoerig besproken. Het leverde zinvolle en geamuseerde gesprekken op! De uitkomsten van de landelijke debatreeks worden op dit moment gebundeld en voorzien van aanbevelingen door de onderwijsadviesbureaus. Eind juni draagt EDventure de opbrengsten over aan het Platform Onderwijs 2032 dat dit najaar een kabinetsadvies uitbrengt.

 

 

Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 vol aspiraties