Ook zieke kinderen hebben recht op passend onderwijs

Ook zieke kinderen hebben recht op passend onderwijs

Den Haag, 18 mei 2015 – Een op de zeven kinderen in Nederland kan door een langdurige of chronische ziekte niet iedere dag naar school. Hierdoor lopen zij kans op onderwijsachterstanden en moeten ze klasgenoten missen. De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) helpen leraren, de zieke leerling en ouders bij het verzorgen van passend onderwijs thuis of in het ziekenhuis. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks een beroep doen op OZL voor leerlingen met een ziekte en (dreigende) schoolproblemen. In het nieuwe magazine over ziek zijn en onderwijs vinden scholen en samenwerkingsverbanden alle informatie.

Ook kinderen die langdurig ziek zij hebben onderwijs nodig. Zo raken ze niet achterop en blijven ze in contact met hun klasgenoten. De school is verantwoordelijk voor onderwijs aan zieke leerlingen. Leerlingen met een ziekte in het reguliere onderwijs hebben specifieke begeleiding nodig en die krijgen ze van de consulenten OZL. De voorziening OZL is er voor bedoeld om scholen tijdelijk op weg te helpen en hen te adviseren over een ondersteuningsplan op maat voor de zieke leerling. De voorziening wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij de les houden, ook thuis en in het ziekenhuis

De landelijke voorziening OZL bestaat uit 120 consulenten, dieverbonden zijn aan een onderwijsadviesbureau of een educatieve voorziening van een universitair medisch centrum. Zij worden met kennis en expertise ondersteund door Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs, dat een project is van EDventure.
Om onderwijs aan zieke kinderen thuis of in het ziekenhuis mogelijk te maken, werken de school, de ouders, de leerling, het ziekenhuis en de consulent OZL nauw samen. Samenwerking is cruciaal vertelt Annemarie Kaptein van EDventure “Alleen met samenwerking van alle partijen kunnen we passend onderwijs realiseren. We gaan altijd uit van wat een leerling kan en niet wat hij of zij niet kan.”
De consulenten OZL adviseren scholen en ouders, zodat ze beter kunnen omgaan met de ziekte en de invloed daarvan op het leren en het gedrag van de leerling. Eventueel gaat een consulent OZL ook met een leerling aan het werk om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van de problematiek en ondersteuningsbehoeften. Zij zijn de verbindende schakel tussen artsen, scholen of ouders en zitten ook aan het bed van een leerling om te praten over huiswerk of gewoon hoe de dag was.
“Onderwijs aan zieke leerlingen is ook mentaal van groot belang” aldus Annemarie Kaptein “De school vormt een verbinding met de ‘gezonde’ kant van het leven. Door onderwijs voor deze leerlingen te continueren en ze in contact te brengen met de klas, krijgen ze weer wat houvast en een toekomstperspectief.”

Over Ziezon (Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs)

ZiezonZiezon is het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. Ziezon informeert, adviseert en ondersteunt ouders, scholen, leerkrachten, onderwijsadviesbureaus en ziekenhuizen bij het onderwijs aan zieke leerlingen Ziezon is een project van EDventure en is opgezet in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Meer informatie: www.ziezon.nl.

Ook zieke kinderen hebben recht op passend onderwijs