Onderwijsadviesbranche organiseert landelijk debat over toekomst onderwijs

Den Haag, 21 april 2015 – Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in 14 debatten door het hele land. De onderwijsadviesbranche nodigt in het kader van de dialoog ‘Onderwijs2032’ leraren, leerlingen, ouders, wetenschappers, ondernemers en andere belangstellenden uit om in gesprek te gaan over de inhoud en toekomst van het onderwijs. ‘Onderwijs2032’ is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

2032fb

“Het gaat om óns onderwijs, ónze toekomst; een vraagstuk dat ons allemaal aangaat”, aldus Annemarie Kaptein, directeur van EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus. “We vragen daarom nadrukkelijk alle betrokkenen met ons mee te denken: leerlingen, leraren, ouders, maar ook mensen uit maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties en uit het bedrijfsleven. Tijdens onze regionale bijeenkomsten wordt iedereen gehoord. De uitkomsten dragen we over aan het Platform Onderwijs 2032. In opdracht van staatssecretaris Sander Dekker brengt deze commissie in het najaar van 2015 advies uit aan het kabinet.”

Naast de organisatie van de regionale debatten op 28 mei, leveren de onderwijsadviesbureaus ook een inhoudelijke bijdrage. Zij duiden de trends die in de debatten benoemd worden en doen aanbevelingen hoe het onderwijs hierop kan inspelen. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Kaptein: “Je kunt de toekomst tenslotte niet leren, maar wel leren voor de toekomst!”

Overzicht van regionale debatten Ons Onderwijs 2032
De bijeenkomsten zijn voor iedereen kosteloos toegankelijk. Raadpleeg de website van de uitvoerende partij om u aan te melden.

Noord-Holland

plaats locatie adres organisator(en)
Zuidoostbeemster (Purmerend) Hotel Purmerend Purmerenderweg 232 SBZW & OBD Noordwest
Amsterdam OBS De Toekomst Allebéplein 7 OnderwijsAdvies
Amsterdam De Balie Kleine-Gartmanplantsoen 10 Bazalt

Zuid-Holland

plaats locatie adres organisator(en)
Zoetermeer OnderwijsAdvies Van Beeckstraat 62 OnderwijsAdvies & Driestar Educatief
Rotterdam Het Lyceum Rotterdam Beukelsdijk 91 Bazalt
Den Haag HCO Zandvoortselaan 146 HCO

Zeeland

plaats locatie adres organisator(en)
Vlissingen RPCZ Edisonweg 2 RPCZ

Utrecht

plaats locatie adres organisator(en)
 Utrecht  Sardes, De Verdieping  Lange Viestraat 371 Sardes

Noord-Brabant

plaats locatie adres organisator(en)
 Breda  De Nassau  De la Reijweg 136 Edux Onderwijspartners

Friesland

plaats locatie adres organisator(en)
 Leeuwarden Stadhuis  Hofplein 38 OBD Noordwest

Drenthe

plaats locatie adres organisator(en)
 Assen  Provinciehuis  Westerbrink 1 Timpaan Onderwijs

 Gelderland

plaats locatie adres organisator(en)
Apeldoorn IJsselgroep 2e Wormenseweg 80 IJsselgroep
Doetinchem Hogeschool Iselinge Bachlaan 11 IJsselgroep
 Nijmegen Brebl (Honigfabriek)  Waalbandijk 14a Marant

Twitter mee!
#Onderwijs2032 #EDventure

Over EDventure
EDventure is de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. EDventure vertegenwoordigt 23 leden met zo’n 2.000 adviseurs. De adviseurs staan in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen. Een groot aantal van de leden maakt deel uit van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en/of het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. Meer informatie: www.edventure.nu.

Onderwijsadviesbranche organiseert landelijk debat over toekomst onderwijs