Rol EDventure bij Registerleraar en Schoolleidersregister PO

Sinds enkele jaren is er voor zowel leraren als schoolleiders een beroepsregister waarop zij hun bekwaamheid kunnen aantonen. EDventure-leden spelen bij dit Registerleraar en Schoolleidersregister PO een belangrijke rol als het gaat om de registratie van de gevolgde professionalisering.

Vorig jaar kondigde het kabinet aan dat zij het Registerleraar vanaf 2017 wettelijk wil verankeren voor leraren. Voor schoolleiders geldt dat in cao-afspraken registratie in de A- en D-schalen verplicht is. Nu deelname aan het register verplicht wordt, is het van groot belang dat het aanbod van professionaliseringsactiviteiten in de registers zo uitgebreid en compleet mogelijk is. Op dit moment vinden daarom gesprekken plaats tussen EDventure en betrokken partijen over het zichtbaar maken van het aanbod van onderwijsadviesbureaus in de registers, maar ook over validering en de plaats van maatwerk.

Lees meer over het Registerleraar en het Schoolleidersregister PO.

Rol EDventure bij Registerleraar en Schoolleidersregister PO