EDventure lanceert visie op professionalisering onderwijs

Schoolbanken niet walhalla voor leraren

Hoe haal je het beste uit je leerlingen? Nu, morgen en in de toekomst? Tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) op 27 januari 2015 presenteert EDventure haar visie op duurzame schoolontwikkeling, in de vorm van vier concrete bouwstenen. Vanuit de gedachte dat een samenhangende ontwikkeling van leraren, teams én schoolorganisaties fundamenteel is voor de school als ‘lerende organisatie’. In deze branchevisie bevestigen de Nederlandse onderwijsadviesbureaus hun stevige  ambitie om duurzame verbeterprocessen in de onderwijspraktijk aan te jagen.

“De continu veranderende maatschappelijke én lokale context vraagt om doorlopende onderwijsverbetering”, benadrukt Annemarie Kaptein, directeur EDventure. “Met alleen de individuele professionalisering van leraren ben je er niet als school. Daar is meer voor nodig. Bovendien haal je, door hen terug naar de schoolbanken te sturen, niet per se het beste uit alle leraren. Wij geloven meer in schoolontwikkeling en learning on the job.”

Vier bouwstenen

Kaptein onderschrijft de sleutelpositie van leraren in het verbeterproces van onderwijskwaliteit. “Bekwame leraren zijn cruciaal. Maar dat is slechts één van de vier bouwstenen voor duurzame schoolontwikkeling. Dat gegeven lijkt soms op de achtergrond te raken door de focus op het uitbreiden van het aantal universitair masteropgeleide leraren in het onderwijsveld. Een prima ontwikkeling, mits die bijdraagt aan het realiseren van de innovatiedoelstellingen van scholen. Maar laten we niet vergeten dat de scholing van leraren maatwerk is. En iedere school is anders, ieder team is anders en iedere leraar heeft specifieke leerdoelen gekoppeld aan de schoolontwikkeling. Er bestaat dus geen blauwdruk voor de school als lerende organisatie. Daarom sparren onze onderwijsadviesbureaus als ‘critical friends’ met scholen om hun doelstellingen te concretiseren en heldere keuzes te maken om die doelstellingen te bereiken. Integrale onderwijsadvisering en -innovatie is al vijftig jaar ons terrein!”

Vier bouwstenen voor duurzame schoolontwikkeling

Scholen zijn lerende organisaties wanneer zij in staat zijn zich als collectief continu te verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen; passend bij de veranderende omstandigheden. Om toe­komstgerichte schoolontwikkeling en professionalisering op maat te vertalen naar een specifieke onderwijspraktijk, hanteren onderwijsadviesbureaus vier bouwstenen:

  1. In partnerschap met scholen samenwerken aan kwaliteitsver­betering. Duurzame verbeterprocessen vragen om een duurzame relatie.
  2. Een wetenschappelijke kennisbasis vormt altijd de basis, die ook écht op de werkvloer, in de klas, moet beklijven.
  3. Ruimte voor ‘learning on the job’ en vormen van informeel leren. Leren in de eigen onderwijspraktijk draagt maximaal bij aan zowel persoonlijke als schoolontwikkeling.
  4. Professionaliseren is een doorlopende en schoolbrede activiteit. Integraal onderwijsadvies zet alle geledingen van scholen in hun kracht.

Download hier de visie van de onderwijsadviesbranche in pdf:

visie

Over EDventure

EDventure is de vereniging van onder­wijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatie­voorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. De onderwijsadviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs staan dagelijks in contact met scholen in het primair, voortgezet, speciaal en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het ‘Keurmerk Onderwijsadvies’ en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen van scholen.

EDventure lanceert visie op professionalisering onderwijs