EDventure in gesprek met NSOB over onderwijskwaliteit primair onderwijs

In het kader van de lobby met overheid en beleid sprak EDventure in november met de NSOB. Een onderzoeksteam van deze Nederlandse School voor Openbaar Bestuur verricht op dit moment onder leiding van prof. dr. Paul Frissen een onderzoek naar sturing op onderwijskwaliteit in het primair onderwijs.

Op basis van beleidsdocumenten heeft de NSOB een uitgebreide reconstructie gemaakt van de ontwikkelingen rondom onderwijskwaliteit in de afgelopen twaalf jaar. Om het beeld compleet te maken praat de organisatie nu met relevante partijen in het onderwijsveld. De NSOB noemt onderwijsadviesbureaus als belangrijke speler voor het waarborgen en verbeteren van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs. Het onderzoek van de NSOB wordt uitgevoerd in het kader van een NWO-project van de Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO).

EDventure in gesprek met NSOB over onderwijskwaliteit primair onderwijs