Innoveren is samen leren : onderwijsadvies in een veranderende omgeving

Sinds marktwerking van toepassing is op de onderwijsadviesbranche is het veld flink in beweging. Onderwijsadviesbureaus hebben hun expertisedomein structureel verbreed. Bijvoorbeeld, niet geheel zonder toeval, naar de GGZ voor leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie, en behandeling en begeleiding van leerlingen én ouders bij (lichte) gedragsproblematiek.

schoolmanagment-pdfAnnemarie Kaptein, directeur EDventure, licht in Schoolmanagement Totaal van september 2014 de uitdaging toe om Passend Onderwijs en de ontwikkelingen in het jeugdveld op gemeentelijk niveau te integreren. Het doel van de onderwijsadviesbureaus is een goede doorlopende infrastructuur te creeren waarin integrale onderwijs-zorgarrangementen geboden worden.

Het volledige artikel is hier beschikbaar (geplaatst met toestemming van SDU Schoolmanagement)

Innoveren is samen leren : onderwijsadvies in een veranderende omgeving