Pelle flitst! Tweede ONL-app onder de kerstboom

Na Pelle puzzelt volgt Pelle flitst als tweede app van ONL. Deze kerstapp zal in de week voor de kerst verschijnen. Kern van de app is het oefenen met woordrijen door middel van flitsen. Ook deze app is een game en zal kinderen met dyslexie op een leuke manier verder kunnen helpen. De app komt weer gratis beschikbaar voor iPad en tablets, maar nu ook voor iPhone en Android telefoons.

Het oefenen van woorden met een zelfde structuur is een beproefd hulpmiddel voor kinderen met dyslexie. Er worden steeds twintig woorden aangeboden die duidelijk familie van elkaar zijn. Elk woord wordt in een flits getoond, waarbij de lettergrootte en de flitsduur instelbaar zijn. Het woord wordt nagezegd en indien het juist is gelezen, kan op de groene ontspannerknop van het fototoestel gedrukt worden. De rode knop is voor de woorden die nog niet goed gelezen werden. Het fototoestel kan onder aan het scherm getoond worden, maar ook aan de zijkanten en de bovenkant, zodat een coach tegenover of naast de speler kan zitten.
Woorden die nog niet goed gelezen werden, worden opnieuw aangeboden.

De woordrijen volgen de behandelingen van de dyslexiebehandelaars, naast thuis spelen zal de app ook goed ingezet kunnen worden tijdens de behandeling.

Over ONL

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een landelijke coöperatie van onderwijsadviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde en landelijk dekkende zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief samenwerken en afstemmen met scholen, samenwerkingsverbanden, ouders, kinderen en gemeenten. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal en wordt zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van het kind, school nabij aangeboden.

Pelle flitst! Tweede ONL-app onder de kerstboom