Scholen enthousiast over leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’

Scholen gevraagd mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek

Scholen hebben op dit moment nog onvoldoende praktische handvatten om direct hulp te bieden aan kinderen met druk of ongeconcentreerd gedrag, wat het functioneren van een kind in de klas kan belemmeren. Tegelijkertijd worden kinderen met een grotere begeleidingsbehoefte in het kader van Passend Onderwijs steeds vaker in het gewone basisonderwijs gehouden. In een lopend onderzoek van de VU in Amsterdam wordt de effectiviteit van de leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’ onderzocht. Inmiddels doen 88 leerlingen mee aan het onderzoek, echter voor de laatste fase van het onderzoek worden nog scholen gezocht. Leerkrachten die met de methode hebben gewerkt, zijn zeer te spreken over de praktische inzetbaarheid.

De methode ‘Druk in de Klas’ is een methode voor de leerkracht om kinderen met druk en/of ongeconcentreerd gedrag (met, maar vooral ook zonder ADHD) op een positieve manier bij te sturen. Het doel van dit onderzoek is om kinderen in de klas en uit de geestelijke gezondheidszorg te houden. De VU in Amsterdam komt graag in contact met scholen die deel willen nemen aan het onderzoek.

Positieve reacties
De leerkrachten die met ‘Druk in de Klas’ hebben gewerkt, waren zeer te spreken over de praktische inzetbaarheid van de methode. Zij hebben daarbij gedurende 18 weken de handleiding gevolgd Het enthousiasme over de resultaten is zo groot, dat een deel van de leerkrachten heeft aangegeven in het volgend schooljaar gebruik te willen maken van de methode. De effecten zijn veelal breder dan alleen op die ene drukke leerling, doordat ‘Druk in de Klas’ ook algemene methodieken bevat die in de hele klas kunnen worden toegepast.

Effectiviteit onderzoek
De methode is volledig gebaseerd op een wetenschappelijk effectief bewezen ADHD-leerkrachtprogramma uit de Verenigde Staten (genaamd het Summer Treatment Program). Uit onderzoek blijkt dat een gedragsmatige aanpak in de klas een positief effect heeft op druk en ongeconcentreerd gedrag, en tevens voor het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind. Met dit onderzoek wil de VU Amsterdam de effectiviteit van ‘Druk in de Klas’ aantonen en deze methode op grote schaal implementeren om drukke kinderen in de klas beter te ondersteunen. Annemarie Kaptein, directeur van EDventure: “Wij zijn zeer content dat onze leden een bijdrage leveren aan dit onderzoek.”

Enthousiaste scholen gevraagd
De Vrije Universiteit is, in samenwerking met EDventure, op zoek naar enthousiaste leerkrachten in het reguliere basisonderwijs van groep 3 tot en met 8 die deze methode willen volgen. Leerkrachten en  kinderen kunnen zich tot eind december van dit jaar aanmelden. De leerkrachten hebben leerlingen die druk gedrag vertonen of aandachtsproblemen hebben  (mét en zonder diagnose ADHD) en die de afgelopen 6 maanden niet onder behandeling zijn (geweest) voor ADHD. Er kunnen meerdere klassen van één school meedoen, en maximaal 2 kinderen per klas. Eind juli 2014 zal de dataverzameling worden afgerond. Begin 2015 worden de eerste resultaten verwacht. Aanmelden kan via www.drukindeklas.nl.

Achtergrond onderzoek
Het landelijk onderzoek naar de effectiviteit van ‘Druk in de Klas’ is in september 2011 gestart. De effectiviteit van ‘Druk in de Klas’ wordt in dit onderzoek afgezet tegen de effectiviteit van de ondersteuning die gewoonlijk aan een kind wordt geboden (van welke aard dan ook). In dit onderzoek werkt de VU naast EDventure nauw samen met verschillende partijen, waaronder Stichting Kinderpostzegels, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en oudervereniging Balans.

Over EDventure
EDventure is de vereniging en keurmerkorganisatie van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Met 22 aangesloten leden en 3.300 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk. EDventure-leden werken in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen. De adviseurs staan in contact met alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. Voor meer informatie: www.edventure.nu.

Over VU Amsterdam
De faculteit der Psychologie en Pedagogiek is een middelgrote faculteit binnen de Vrije Universiteit. De faculteit doet onderzoek op verschillende gebieden van de psychologie die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan, zoals gedragsgenetica, internet-interventie, pijn, emotionele ontwikkeling en visuele aandacht. Daarnaast verricht de faculteit onderzoek op het gebied van onderwijs- en orthopedagogiek, waarbij gezinsinvloeden en morele en religieuze identiteit centraal staan. De kennis die zij verzamelen dragen zij over in het onderwijs. Voor meer informatie: www.psy.vu.nl

Scholen enthousiast over leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’