Presentatie bij ministerie OCW over OZL en Passend onderwijs

Op 17 september verzorgden Ziezon-medewerkers Miek Hoogbergen en Claudia Molier een presentatie over de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) voor ambtenaren van de Directie Jeugd, Onderwijs en Zorg van het ministerie van OCW en accountmanagers Passend onderwijs.

Het idee hierachter is dat de betrokken ambtenaren de samenwerkingsverbanden nu nog beter kunnen informeren over de OZL-dienstverlening. Tijdens de bijeenkomst werd zeer positief gereageerd op het verhaal over OZL en de inspanningen van OZL voor de doelgroep. Verder is afgesproken dat op de website van OCW over Passend onderwijs informatie over OZL zal worden opgenomen.

Over de stichting Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

De stichting OZL in de regio, opgericht door EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus, ondersteunt de onderwijsadviesbureaus die de onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen verzorgen. Het doel is om de dienstverlening aan deze kwetsbare groep zieke leerlingen nog verder te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

Presentatie bij ministerie OCW over OZL en Passend onderwijs