EDventure presenteert branchevisie Transitie Jeugdzorg aan Tweede Kamer

Op 27 juni jl. bood EDventure de visie aan van onze vereniging op Transitie Jeugdzorg aan leden van de Tweede Kamer en hun woordvoerders door middel van de brochure ‘Samenwerken aan de beste jeugdzorg’.

Dit ter voorbereiding op het algemeen overleg van het ministerie van VWS over deze stelselwijziging in de jeugdhulp waarbij de taken worden overgeheveld van provincie naar gemeente. In de afgelopen periode hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden rond de stelselwijziging. Zo heeft de Raad van State een advies opgesteld ter verbetering van de Jeugdwet.

Download Brochure

 

EDventure presenteert branchevisie Transitie Jeugdzorg aan Tweede Kamer