Gratis online spreekuur voor vragen over afstandsonderwijs?
Meer informatie

Alliantie afstandsonderwijs

De Alliantie Afstandsonderwijs wil meerwaarde bieden voor het funderend onderwijs door samen te werken en structurele oplossingen te bieden voor scholen en besturen zodat de onderwijskwaliteit en leerrendement voor alle leerlingen geborgd kan blijven gedurende de periode dat afstandsonderwijs plaatsvindt en onderwijskundige afwegingen en onderbouwing richting geven aan de keuzes die nu gemaakt worden.

De alliantie heeft hierbij speciale aandacht voor kwetsbare groepen leerlingen en ontsluit daartoe kennis, middelen, ondersteuning en het netwerk waarmee scholen in het po en vo aan de slag kunnen.

Vragen van scholen over afstandsonderwijs

Wat kan ik thuis doen met kleuters?

Het Jonge Kind team van OnderwijsAdvies: ‘Spel is voor jonge kinderen dé manier om te ontdekken, zich te ontwikkelen, te leren. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de groepen 1-2 stimuleren dit spel nog meer door, met de kinderen, thema’s uit te werken waarin (leer)doelen worden verwerkt. Het is ook goed als ouders deze thema’s blijven volgen en op de hoogte zijn van de doelen.’

Voor spelend leren zijn onderstaande uitgangspunten belangrijk: 

  • Aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen; maak bijvoorbeeld een bakkershoekje in de keuken en ga koekjes bakken. Al pratend kun je werken aan de taalontwikkeling/ woordenschat, en meten en wegen is goed voor het rekenbegrip. 
  • Uitgaan van een betekenisvolle context; kies een onderwerp dat kinderen aanspreekt en uitdaagt. De thema’s waar de school mee werkt zijn daarbij een goed uitgangspunt. Als je naar buiten gaat kun je bijvoorbeeld praten over de lente en de namen van vogels, bomen, planten en dieren benoemen.  
  • Spelen en werken met echte materialen; ga aan de slag met materialen die je in en rondom het huis kan vinden. Kinderen vinden het reuze interessant om met ‘grote mensen’ spullen te spelen. Mits veilig voor je kinderen kun je denken aan keukenspullen, spullen uit de schuur, tuingereedschap enz. Laat hen bijvoorbeeld zelf een speelhoek inrichten, dit stimuleert hun fantasie en creativiteit. Je kunt daarbij denken aan een restaurant, bouwmarkt en voor buiten een bloemenwinkel of tuincentrum. In de ouderbrief over spel vind je voorbeelden hoe je kinderen spelend kunt laten leren. Zelf een ‘knopenwinkeltje’ maken nodigt bijvoorbeeld uit tot vergelijken, ordenen en tellen. 
  • Zelf ontdekken; geef kinderen de ruimte om te handelen en hierdoor te ontdekken. Praat  erover met je kind. Inzicht komt door handelend en experimenterend bezig zijn en je kind te laten verwoorden wat het ontdekt. 

 Het is belangrijk om niet te veel in het platte vlak te werken. Houd het spelend, beloon initiatief van kinderen en stimuleer je kind om problemen zelf op te lossen’.

Zie hier voor meer tips. 

Vragen? Stel ze tijdens de gratis online spreekuren van onze leden.

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar educatief

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Directeur OA

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

OBD Noordwest

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

Via Socium Zorg en Onderwijs is bondgenoot in de uitvoering van trajecten in zorg en onderwijs

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

Onderwijszorg Nederland (ONL)

Onze landelijke coöperatie biedt (specialistische) zorg bij ernstige enkelvoudige dyslexie en gedragsproblemen.

Word lid

Een landelijk netwerk van kwaliteitspartners gedreven door innovatie en professionaliteit met een sterk imago.

Werkplezier

Werkplezier in het onderwijs is van groot belang. Gelukkige leerkrachten inspireren kinderen en daar is de kwaliteit van het onderwijs bij gebaat.

Kansengelijkheid

Het bieden van gelijke kansen aan kinderen staat bij ons hoog op de agenda.

Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt.

Vind snel en eenvoudig de meest actuele en relevante informatie.

Vind uw expert of aanbod in het meest complete overzicht.

EDventure zoekt een senior beleidsmedewerker zorg en onderwijs voor 36 uur per week. Stuur je motivatiebrief en CV voor maandag 1 juni naar info@edventure.nu.

https://edventure.nu/2020/05/18/edventure-zoekt-een-senior-beleidsmedewerker-zorg-en-onderwijs-voor-36-uur-per-week/

Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs: goed onderling samenspel is onontbeerlijk
#onderwijs #Passendonderwijs
https://bit.ly/2XyzFwW