Veel kandidaten melden zich voor predicaat Excellente School 2014

excellente-scholenOok dit jaar konden scholen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School. Scholen deden dit in groten getale, waardoor het aantal aanmeldingen met 187 scholen weer meer is dan het jaar ervoor. Het is de derde keer dat het ministerie van OCW de uitreiking van het predicaat Excellente School organiseert voor scholen die excellent onderwijs bieden en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen. Onder de aanmeldingen dit jaar zijn 89 VO-scholen, 60 PO-scholen, 21 scholen voor (V)SO, 7 SBO-scholen en 10 scholen voor praktijkonderwijs.

De kandidaat-excellente scholen die zich hebben aangemeld verzorgen in juni een korte presentatie voor een onafhankelijke jury onder leiding van prof. dr. Fons van Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad. Na de zomervakantie bezoekt de jury de scholen die in haar ogen veelbelovend zijn. Eind 2014 zal de jury de geselecteerde scholen voordragen aan staatssecretaris Dekker. Hij zal in januari 2015 de predicaten aan de excellente scholen uitreiken. Op dat moment eindigt ook het traject ‘Scholen leren van elkaar’, dat EDventure in opdracht van OCW coördineert. Na 2015 zal het programma Excellente Scholen onderdeel gaan uitmaken van het Inspectiekader.
Lees meer over Excellente Scholen op de website van het programma.