Uitreiking predicaat Excellente School 2014 op 26 januari

dekkerOp maandagmiddag 26 januari zal staatssecretaris Sander Dekker van OCW de Predicaten Excellente School uitreiken aan scholen die hiervoor zijn voorgedragen. EDventure is opnieuw betrokken bij de voorbereidingen voor de uitreiking van de predicaten. Ook heeft OCW EDventure gevraagd om in 2015 samen met haar leden opnieuw voucheractiviteiten te organiseren voor de excellente scholen en de informatievoorziening te verzorgen via www.excellentescholen.nl.

Dit jaar hebben zich weer meer scholen aangemeld dan vorig jaar om in aanmerking te komen voor het Predicaat Excellente School. Dit zijn zowel scholen voor po, vo, (v)so als pro. De uitreiking van de predicaten vindt dit keer plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.