Start post-hbo-opleiding Coördinator Ouderbetrokkenheid

Elke school heeft met ouders te maken. Idealiter zijn dat betrokken ouders waar leerkrachten en schoolleiders concreet mee samenwerken. In de nieuwe post-hbo-opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid krijgen studenten handvatten om wederzijdse betrokkenheid van school en ouders te vergroten. Driestar hogeschool biedt deze opleiding vanaf september 2016 aan.

De post-hbo opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid is bedoeld voor leraren die ouderbetrokkenheid binnen hun school willen stimuleren. De opleiding leidt op tot specialist die samenwerking tussen alle ouders en alle leerkrachten weet te bevorderen. De opleiding is gericht op leerkrachten, pedagogisch werkers, intern begeleiders en managers die werkzaam zijn in het (speciaal) basisonderwijs, op kinderdagverblijven of in peuterspeelzalen. De opleiding is geschikt voor zowel startende als ervaren werknemers met minimaal een jaar werkervaring.

De opleiding is geregistreerd bij Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en biedt een diploma PHBO Ouderbetrokkenheid specialist, inclusief inschrijving in het Abituriëntenregister.

Voor meer informatie: https://www.driestar-educatief.nl/post-hbo-ouderbetrokkenheid.