Podcasts en TED-talks in EDventure Onderwijsdatabank

odb-ted

In de EDventure Onderwijsdatabank, hét (online) informatiesysteem voor het onderwijs, worden sinds kort ook podcasts opgenomen. Een podcast is een geluidsopname die online beluisterd kan worden. Zo staan er nu podcasts van Kennisnet over onderwijs en ICT in de databank en zullen binnenkort ook podcasts en video’s van TED-talks over onderwijs te raadplegen zijn. TED-Talks (ooit gestart in Amerika en nu ook Nederland) zijn presentaties van mensen over een bijzonder idee, verhaal of onderzoek. De presentaties zijn online beschikbaar en omvatten een breed scala aan onderwerpen, zoals de rol van de leraar, hoe leren we, en mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing.

In de EDventure Onderwijsdatabank staat sinds kort ook informatie over de onderzoeken die het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft geïnitieerd. Met deze toevoeging onderstrepen we het belang van de toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk van het onderwijs. De onderzoeken zijn samengebracht in één dossier. In dit dossier staan ook de antwoorden op de vragen die via het online-loket van het NRO (de Kennisrotonde) zijn binnengekomen.
Beluister de podcasts en bekijk de NRO-bijdragen op de Onderwijsdatabank.