Persbericht: Jan Franssen voorzitter nieuwe Raad van Toezicht EDventure

Den Haag, 12 juni 2015 – Op vrijdag 12 juni 2015 is Jan Franssen benoemd tot voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht van EDventure, de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Met zijn publieke achtergrond, hart voor het onderwijs en zijn ervaring is hij de ideale kandidaat voor deze functie.

Jan Franssen voorzitter nieuwe RvT EDventure

 

“In de afgelopen maanden hebben we samen met de leden toegewerkt naar een nieuw bestuursmodel voor EDventure, het Raad van Toezicht-model”, zegt Annemarie Kaptein, directeur van EDventure en lid van de selectiecommissie RvT. “De markt waarin wij opereren is de laatste jaren sterk veranderd. Deze is commerciëler, marktgerichter en dynamischer geworden. De concurrentie is toegenomen en de budgetten voor professionalisering staan onder druk. Gezamenlijk ondernemen en belangenbehartiging zijn daarom nog belangrijker geworden. Het is noodzakelijk dat EDventure als vereniging krachtiger en slagvaardiger kan opereren. Om dat te bewerkstelligen hebben we gekozen voor dit nieuwe model.”

Verbinder met hart voor onderwijs
“Voor het voorzitterschap voor de nieuwe Raad van Toezicht heeft het bestuur unaniem gekozen voor Jan Franssen, een verbinder met een publieke achtergrond en hart voor het onderwijs”, aldus Annemarie Kaptein. “Tevens heeft hij ervaringen in andere brancheverenigingen en heeft hij actuele kennis op het gebied van onderwijs en de daarbij behorende ondersteuningsstructuren.”

Jan Franssen is een politicus en bestuurder. Hij begon zijn politieke loopbaan als adviseur van Hans Wiegel. Eerder was hij geschiedenisleraar en gemeenteraadslid in zijn woonplaats. Hij ontwikkelde zich in de Tweede Kamer snel tot een bekwame woordvoerder onderwijs en binnenlands bestuur en werd later secretaris voor de VVD-fractie. Na zijn vertrek uit de Kamer was hij burgemeester van Zwolle, voorzitter van de VNG en Commissaris van de Koning(in) in Zuid-Holland. Hij is vanaf 2014 lid van de Raad van State.

Over EDventure
EDventure is de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. EDventure vertegenwoordigt 23 leden met zo’n 2.000 adviseurs. De adviseurs staan in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen. Meer informatie: www.edventure.nu