EDventure richt Regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO) op

10 september 2012

EPO moet ouderbetrokkenheid duurzaam bij onderwijs borgen

Vandaag lanceren 17 onderwijsbureaus, aangesloten bij branchevereniging EDventure, een netwerk van regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO). Met de slogan ‘landelijk dekkend, regionaal maatwerk’ zal de groep onderwijsbureaus kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aanbieden om partnerschap tussen ouders en scholen in opvoeding en onderwijs te bevorderen.

Wetenschappers, leraren, ouders, politiek en samenleving zijn het er over eens dat ouderbetrokkenheid ertoe doet en dat kinderen zijn gebaat bij samenhang tussen hun wereld thuis, de buurt en de school. Ouderbetrokkenheid heeft, ook voor hele jonge kinderen, direct positieve invloed op de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen. Het Ministerie van OCW heeft daarom in 2011 het programma Ouders en school samen opgericht. Met de komst van een landelijk dekkend netwerk van ExpertisePunten op dit gebied kan het beleidsthema ook duurzaam worden geborgd.

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure is enthousiast over de belangstelling die ouderbetrokkenheid de afgelopen maanden heeft gekregen. “Vanuit het werkveld zien wij een grote behoefte aan dienstverlening op het terrein van ouderbetrokkenheid en ondersteunende producten en diensten die partnerschap tussen ouders en scholen stimuleren. Ook het Ministerie van OCW moedigt dit initiatief van harte aan.”

De ExpertisePunten bieden vanaf deze maand een set van producten en diensten aan ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden.  Het aanbod van EPO richt zich op het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap tussen ouders, school/kindgerichte organisaties en de gemeenschap. Hans Christiaanse, initiatiefnemer van het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid  van Cedin en actief in het programmateam Ouders en school samen, licht toe waarom: “Deze actoren spelen een cruciale rol als het gaat om de leerprestaties en het gedrag van kinderen. We trachten hun bijdragen zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.” “Een kwaliteitsslag in onderwijsland”, aldus Kaptein.

Over EDventure
EDventure is de vereniging en keurmerkorganisatie van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Met 24 aangesloten leden en ca. 2.500 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk. EDventure-leden werken in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen. De adviseurs staan in contact met alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. Voor meer informatie: www.edventure.nu.

Over de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid
De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO) vormen een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus en keurmerkorganisatie. De EPO’s bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Met partnerschap wordt een proces bedoeld waarin betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) elkaar ondersteunen en de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen.

Het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (hoofdlocaties)
Assen                                    Timpaan Onderwijs
Drachten                              Cedin
Cruquius                              OnderwijsAdvies
Den Haag                             HCO
Elst                                        Marant
Gouda                                   Driestar Educatief
Gouda                                   MHR
Helmond                              OCGH Advies
Hoorn                                   OBD Noordwest
Nunspeet                             Centraal Nederland
Purmerend                          Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland
Tilburg                                 Fontys Fydes
Veenendaal                         Ds. G.H. Kerstencentrum
Venlo                                    BCO Onderwijsadvies
Vlissingen                            RPCZ/Bazalt
Zoetermeer                          OnderwijsAdvies