Ook APS sluit zich aan bij branchevereniging EDventure

Den Haag/Utrecht, 13 april 2015 – De Stichting APS, gevestigd te Utrecht en van oudsher een van de landelijke pedagogische centra, heeft zich aangesloten bij de vereniging van onderwijsadviesbureaus, EDventure. De keurmerkorganisatie voor de onderwijsadviesbranche versterkt daarmee het landelijke educatieve netwerk dat zich met 23 leden inzet in de sectoren vroeg- en voorschoolse educatie, primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Onderwijsadviesbureaus verduurzamen talentontwikkeling met Acadin

PERSBERICHT: Den Haag, 16 maart 2015 – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft naar uitdagend onderwijs voor alle leerlingen. De afgelopen vijf jaar investeerde OCW onder meer in de ontwikkeling van Acadin, een digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs. Inmiddels hebben ruim 4.000 scholen een abonnement op Acadin. OCW heeft met subsidie een impuls gegeven aan deze belangrijke innovatie. Vanaf vandaag ligt de verdere ontwikkeling van Acadin bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Daarvoor hebben OCW en EDventure een concessieovereenkomst getekend. Het populaire Acadin blijft daarmee toegankelijk voor talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen.

Lees meer

Nieuwe markten centraal tijdens ALV EDventure

In de EDventure jaarvergadering eind februari was veel aandacht voor de verkenning van nieuwe markten. Aan de hand van het Sectorakkoord VO en een trendanalyse en kansenoverzicht is concreet gekeken naar de vo-markt en hebben de aanwezigen eerste acties en plannen richting deze markt besproken. Tijdens de bijeenkomst verzorgde Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar […]

Lees meer

Aanmelden voor Congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’

Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp duidelijk in beeld te brengen wordt op 1 juni het landelijk congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’ georganiseerd. Op het congres zullen sprekers in zo’n zeventig verschillende sessies voorbeelden van samenwerking in de praktijk van onderwijs en jeugdzorg presenteren. EDventure is betrokken bij de organisatie van het congres en heeft, net als andere mee-organiserende partijen, verschillende goede voorbeelden uit haar achterban aangemeld voor het programma.

Lees meer

Eerste resultaten strategiemonitor ‘Zaken in Educatie’

Ondernemers zien een cruciale rol weggelegd voor schoolbestuurders en leerkrachten bij de doorbraak van digitalisering in het onderwijs. Dit blijkt uit de resultaten van de driemaandelijkse peiling ‘Zaken in Educatie’ van adviesbureau Thaesis onder 80 ondernemers actief in het onderwijs.
Om de kansen binnen de educatieve sector te onderzoeken is adviesbureau Thaesis de strategiemonitor ‘Zaken in […]

Lees meer

Programma Alles is gezondheid gaat tweede jaar in

Op 4 februari vond de tweede conferentie ‘Alles is gezondheid’ plaats. Tijdens deze conferentie werd teruggeblikt op de activiteiten van het eerste jaar waarin 165 pledges werden getekend en zo’n 600 organisaties zich aan het programma ‘Alles is gezondheid’ verbonden. Ook EDventure en de leden Sardes en Cedin tekenden de pledge voor het programma. Het […]

Lees meer

VO-raad vraagt EDventure voor werving ICT-coaches

Afgelopen januari initieerde de VO-raad ‘Leerlabs’ die scholen in het schooljaar 2015-2016 gaan ondersteunen bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren. De oproep voor scholen om mee te doen aan de Leerlabs leverde ruim 220 aanmeldingen op.
Op verzoek van de VO-raad heeft EDventure coaches geworven voor de Leerlabs. In totaal hebben zich 84 adviseurs kandidaat gesteld, […]

Lees meer

EDventure lanceert visie op professionalisering onderwijs

Hoe haal je het beste uit je leerlingen? Nu, morgen en in de toekomst? Op 27 januari 2015, tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling, presenteert EDventure haar visie op duurzame schoolontwikkeling in de vorm van vier concrete bouwstenen. Daarmee bevestigen de Nederlandse onderwijsadviesbureaus hun stevige ambitie om duurzame verbeterprocessen in de onderwijspraktijk aan te jagen.

Lees meer

106 Excellente Scholen 2014!

Onder grote belangstelling van de regionale en landelijke media zijn op maandag 26 januari 2015 voor de derde maal de predicaten Excellente School uitgereikt aan 106 van de 186 aangemelde scholen voor PO, VO, en (V)SO. De vertegenwoordigers van de scholen kregen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Stadsschouwburg in Den Haag de predicaten overhandigd door minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. EDventure en de onderwijsadviesbureaus waren net als voorgaande jaren nauw betrokken bij de organisatie en de voorbereidingen voor de uitreiking, en coördineert de activiteiten voor de excellente scholen.

Lees meer

Weer meer aanmeldingen voor traject Excellente School

Op 26 januari ontvingen 106 scholen het predicaat Excellente School 2014 uit handen van minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. EDventure was net als vorig jaar nauw betrokken bij de organisatie en de voorbereidingen voor de uitreiking.
EDventure blijft ook dit jaar verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor excellente scholen en het up-to-date houden […]

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!