EDventure organiseert vervolgbijeenkomsten Regelluwe scholen

In november kwamen de excellente po- en vo-scholen die meedoen aan het Experiment regelluwe scholen voor de tweede maal bij elkaar. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm instituut zorgdragen voor de monitoring van het Experiment regelluwe scholen.

Lees meer

Vluchtelingendossier op Onderwijsdatabank

Omdat er veel vraag is naar lesmateriaal voor vluchtelingen, is op de Onderwijsdatabank, het online informatiesysteem voor het onderwijsveld, een speciaal dossier samengesteld met lesmateriaal voor en over deze doelgroep. Het zijn met name praktische lesprogramma’s met handreikingen voor in de klas. Al het materiaal is in één dossier Nieuwkomers verzameld.
Bekijk het materiaal op de […]

Lees meer

EDventure ondersteunt bij landelijke implementatie DTT-toets

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt op dit moment een nieuwe diagnostische toets ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: de Diagnostische Tussentijdse Toets (DDT). Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool is het CvTE bezig met de implementatie van een jaarlijkse eindtoets voor taal en rekenen: de Adaptieve Digitale Centrale Eindtoets (ACET). Om ervoor te zorgen dat de implementatie van beide toetsen zo goed mogelijk verloopt, heeft het CvTE de samenwerking gezocht met EDventure.

Lees meer

Finetuning Onderwijs 2032, doet u mee?

Reageer op het hoofdlijn advies van het Platform Onderwijs 2032 via onze enquête! ‘Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst?’

Lees meer

Voorlopig advies Platform Onderwijs 2032 gepubliceerd

Vandaag presenteerde voorzitter van Platform Onderwijs 2032, Paul Schnabel, zijn voorlopig advies over het toekomstig onderwijscurriculum op hoofdlijnen. EDventure en haar leden droegen hieraan bij door in een veertiental onderwijsdebatten op 28 mei 2015 input van ouders, scholen en het bedrijfsleven op te halen.

Lees meer

Onderwijsplannen Prinsjesdag 2015

dijsselbloem+koffertje100Waren het de afgelopen jaren vooral bezuinigingen en hervormingen die op Prinsjesdag gemeld werden – dit jaar komt het kabinet met goed nieuws. Zo komt er vijf miljard euro beschikbaar voor lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Maar voorzichtigheid blijft geboden, aldus minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. In onze nieuwsbrief presenteren we u de hoofdlijnen uit de onderwijs- en jeugdzorgplannen van het kabinet. We zoomen hierbij met name in op de onderwerpen waar kansen liggen voor de onderwijsadviesbranche en onze coöperatie ONL.
Lees meer

Nieuw: brochure KlasseContact voor ouders en scholen

Vanaf september 2015 is de brochure “KlasseContact, Ziek zijn…en toch in de klas” beschikbaar. Deze brochure bevat informatie voor ouders en scholen over het project KlasseContact en de manier waarop een KPN Klasgenoot kan worden aangevraagd. Ook is er extra aandacht voor de rol van OZL-consulenten in het project en staat beschreven welke ondersteuning zij […]

Lees meer

Mooi rapport voor ‘KlasseContact’

450 zieke leerlingen terug in klas
Afgelopen schooljaar zijn 450 zieke kinderen weer in contact gekomen met hun klas. Hun wens om terug te keren op school is in vervulling gegaan dankzij de ‘Klasgenoot’ van KlasseContact, die de verbinding legt tussen thuis (of het ziekenhuis) en school. Zo kunnen chronisch of langdurig zieke kinderen de lessen digitaal blijven volgen en, minstens zo belangrijk, contact houden met klasgenoten. “Het is prachtig als je zo’n kind weer kunt verbinden met zijn of haar klas!” zegt Ireen Wüst, ambassadrice van KlasseContact, die onder de indruk is van de resultaten van afgelopen schooljaar. “Een mooi rapport om de zomer mee in te gaan en het nieuwe schooljaar weer vol goede moed te beginnen.”

Lees meer

Overhandiging adviesrapport aan Platform Onderwijs 2032

Op vrijdag 26 juni overhandigde EDventure namens de branche het adviesrapport aan de voorzitter van het Platform Onderwijs 2032, Paul Schnabel. Dit rapport bevat de uitkomsten van de landelijke debatreeks die op 28 mei op veertien locaties in het land plaatsvond. Bekijk de video, infographic en het adviesrapport!

Lees meer

Overgangsregeling Acadin: schooljaar 2015-2016

Aanzienlijke korting voor nieuwe en bestaande Acadin-gebruikers
Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opzetten en ontwikkelen van Acadin, maar stopt nu met subsidiëren. Het ministerie heeft daarom afspraken gemaakt met EDventure (de vereniging van onderwijsadviesbureaus) om het onderhoud en de ontwikkeling van Acadin vanaf augustus 2015 voort te zetten.
Omdat de subsidie […]

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!