Landelijke bijeenkomst over vernieuwd Acadin goed bezocht

Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po, ontwikkeld door OCW en inmiddels overgenomen door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, leden van EDventure, onder de vlag van EDventure. Zij vernieuwen momenteel gezamenlijk de inhoud en de technische omgeving van Acadin. Dit schooljaar zijn er meer dan tweehonderd nieuwe opdrachten voor talentvolle leerlingen in de leeromgeving opgenomen. Daarnaast wordt de technische omgeving zo gemoderniseerd dat deze ook geschikt wordt voor het gebruik op een tablet.

Lees meer

EDventure en OCW organiseren bijeenkomsten voor regelluwe scholen

Op 18 en 23 mei kwamen de scholen die meedoen aan het OCW experiment Regelluwe scholen bij elkaar om de plannen en voortgang van het experiment met elkaar te bespreken. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm Instituut zorgdragen voor de monitoring van het experiment Regelluwe scholen.

Lees meer

Podcasts en TED-talks in EDventure Onderwijsdatabank

In de EDventure Onderwijsdatabank, hét (online) informatiesysteem voor het onderwijs, worden sinds kort ook podcasts opgenomen. Een podcast is een geluidsopname die online beluisterd kan worden.

Lees meer

Nieuw lid EDventure Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ)

EDventure is verheugd Psychologische Dienstverlening IJsselgroep als nieuw lid te mogen verwelkomen. Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) richt zich op kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar.

Lees meer

Kom samen met je collega’s naar ‘Lunteren in één dag’ en ontvang 1 gratis toegangsbewijs

logo-Lunteren
Het is bijna zover. Op woensdag 23 maart 2016 is de conferentie ‘Lunteren in één dag; samenwerken aan onderwijskwaliteit’. Op deze dag ontmoeten en inspireren onderwijsprofessionals uit de gehele schoolorganisatie – van leraar tot schoolleider en bestuurder – en uit het hele land elkaar in Lunteren. Dat doen ze al jaren en ook dit jaar zijn er weer veel collega’s die zich hebben opgegeven.

NOG NIET INGESCHREVEN? KOM MET JE TEAM!

Heeft u zich nog niet ingeschreven? Doe dat dan als nog en kom met je schoolteam naar Lunteren. leraren, IB-ers, schoolteams, schoolleiders, kwaliteitsfunctionarissen en schoolbestuurders, iedereen is van harte welkom. Voor ieder team van 5 personen, per schoolbestuur, is 1 gratis deelname beschikbaar.

Lees meer

Nieuw lid EDventure Innofun, Venlo

Per 1 februari heeft Innofun uit Venlo, adviesorganisatie gericht op innovatie via ICT en sociale media, zich aangesloten bij EDventure. Innofun begeleidt scholen bij de vorming van visie, beleid en actieplannen. Daarnaast verzorgt de organisatie keynotes, praktische trainingen en workshops, op locatie of in het eLab.
EDventure verwelkomt Innofun als nieuw lid en ziet de toetreding van Innofun als wederom een versterking van ons netwerk.

Lees meer

Samenwerking in de branche op terrein anderstaligen

Het onderwijs aan anderstaligen is met de komst van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en de (her)opening van asielzoekerscentra weer actueel. Tijdens de EDventure Innovatiebeurs in november vorig jaar presenteerde onderwijsadviesbureau HCO de digitale versie van het NT2 startprogramma ‘Horen, Zien & Schijven’. Het is de bedoeling dat de methode via EDventure-leden, verspreid over heel Nederland, zal worden ingevoerd en begeleid.

Lees meer

EDventure mede-organisator landelijke conferentie laaggeletterdheid

Vorig jaar is EDventure de samenwerking aangegaan met Stichting Lezen en Schrijven op het terrein van de bestrijding van laaggeletterdheid. Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal succesvolle activiteiten, zoals de werving van een projectleider vanuit de branche voor de implementatiebegeleiding van een taal- en leesmethode en de werving van taalregisseurs. Een volgende gezamenlijke activiteit is de organisatie van een conferentie rond het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid op 29 september 2016.

Lees meer

Samenwerking EDventure en Onderwijscoöperatie over lerarenregister

Om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren en wettelijk te regelen, wordt in 2016 het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister verder uitgewerkt. Het streven is dat vanaf 2017 alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs en mbo geregistreerd staan.

Lees meer

Excellente Scholen onder verantwoordelijkheid gebracht van inspectie

Vanaf 2012 hebben EDventure en haar leden meegewerkt aan het OCW-programma Excellente Scholen. Met ingang van dit jaar is het driejarige project ten einde gekomen. Vanaf dit jaar valt de beoordeling van de scholen en de uitreiking van de predicaten onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!