Onderwijsexpertise.nl 2.0

onderwijsexpertise-2-0
De Funda van het onderwijs, Onderwijsexpertise.nl, is zowel inhoudelijk als qua vormgeving verbeterd. De startpagina heeft een nieuwe lay-out en er zijn diverse functies toegevoegd. Zo is het onder andere mogelijk om favorieten op te slaan, te bewaren en te printen. Daarnaast kan aanbod gedeeld worden via social media.

Lees meer

Consulenten OZL bijeen voor kennisuitwisseling KlasseContact

Consulenten OZL die zich bezighouden met KlasseContact kwamen op 17 maart bijeen in Utrecht voor een uitwisseling over het project. Tijdens de bijeenkomst, gezamenlijk georganiseerd door EDventure en KPN Mooiste Contact Fonds, werden consulenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond KlasseContact.

Lees meer

Berenschot en EDventure-leden bieden ondersteuning bij functiemix

OCW en sociale partners (PO-Raad, AVS en onderwijsvakbonden) hebben in maart afspraken gemaakt over het professionaliseren van het personeelsbeleid in het PO via de functiemix. Op verzoek van het ministerie van OCW organiseert organisatieadviesbureau Berenschot regionale ondersteuning voor schoolbesturen hierbij. Voor het organiseren van de regionale bijeenkomsten en het traject erna (de invoering van de functiemix) werkt Berenschot samen met leden van EDventure.

Lees meer

Landelijke bijeenkomst over vernieuwd Acadin goed bezocht

Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po, ontwikkeld door OCW en inmiddels overgenomen door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, leden van EDventure, onder de vlag van EDventure. Zij vernieuwen momenteel gezamenlijk de inhoud en de technische omgeving van Acadin. Dit schooljaar zijn er meer dan tweehonderd nieuwe opdrachten voor talentvolle leerlingen in de leeromgeving opgenomen. Daarnaast wordt de technische omgeving zo gemoderniseerd dat deze ook geschikt wordt voor het gebruik op een tablet.

Lees meer

EDventure en OCW organiseren bijeenkomsten voor regelluwe scholen

Op 18 en 23 mei kwamen de scholen die meedoen aan het OCW experiment Regelluwe scholen bij elkaar om de plannen en voortgang van het experiment met elkaar te bespreken. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm Instituut zorgdragen voor de monitoring van het experiment Regelluwe scholen.

Lees meer

Podcasts en TED-talks in EDventure Onderwijsdatabank

In de EDventure Onderwijsdatabank, hét (online) informatiesysteem voor het onderwijs, worden sinds kort ook podcasts opgenomen. Een podcast is een geluidsopname die online beluisterd kan worden.

Lees meer

Nieuw lid EDventure Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ)

EDventure is verheugd Psychologische Dienstverlening IJsselgroep als nieuw lid te mogen verwelkomen. Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) richt zich op kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar.

Lees meer

Kom samen met je collega’s naar ‘Lunteren in één dag’ en ontvang 1 gratis toegangsbewijs

logo-Lunteren
Het is bijna zover. Op woensdag 23 maart 2016 is de conferentie ‘Lunteren in één dag; samenwerken aan onderwijskwaliteit’. Op deze dag ontmoeten en inspireren onderwijsprofessionals uit de gehele schoolorganisatie – van leraar tot schoolleider en bestuurder – en uit het hele land elkaar in Lunteren. Dat doen ze al jaren en ook dit jaar zijn er weer veel collega’s die zich hebben opgegeven.

NOG NIET INGESCHREVEN? KOM MET JE TEAM!

Heeft u zich nog niet ingeschreven? Doe dat dan als nog en kom met je schoolteam naar Lunteren. leraren, IB-ers, schoolteams, schoolleiders, kwaliteitsfunctionarissen en schoolbestuurders, iedereen is van harte welkom. Voor ieder team van 5 personen, per schoolbestuur, is 1 gratis deelname beschikbaar.

Lees meer

Nieuw lid EDventure Innofun, Venlo

Per 1 februari heeft Innofun uit Venlo, adviesorganisatie gericht op innovatie via ICT en sociale media, zich aangesloten bij EDventure. Innofun begeleidt scholen bij de vorming van visie, beleid en actieplannen. Daarnaast verzorgt de organisatie keynotes, praktische trainingen en workshops, op locatie of in het eLab.
EDventure verwelkomt Innofun als nieuw lid en ziet de toetreding van Innofun als wederom een versterking van ons netwerk.

Lees meer

Samenwerking in de branche op terrein anderstaligen

Het onderwijs aan anderstaligen is met de komst van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en de (her)opening van asielzoekerscentra weer actueel. Tijdens de EDventure Innovatiebeurs in november vorig jaar presenteerde onderwijsadviesbureau HCO de digitale versie van het NT2 startprogramma ‘Horen, Zien & Schijven’. Het is de bedoeling dat de methode via EDventure-leden, verspreid over heel Nederland, zal worden ingevoerd en begeleid.

Lees meer

RSS In de media

  • Er is een fout opgetreden, wat waarschijnlijk betekent dat de feed uit de lucht is. Probeer later opnieuw.

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!