EDventure ontwikkelt Landkaart 2017 met trendanalyse voor onderwijsadviesbranche

In 2008 is door EDventure een trendanalyse gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de onderwijsadviesbranche, weergegeven in de Landkaart. Uiteraard is het landschap waarbinnen de branche werkt de laatste jaren ingrijpend veranderd als gevolg van politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Met het oog op de komende kabinetsperiode is een nieuwe landkaart ontwikkeld met […]

Lees meer

EDventure zoekt: Netwerkregisseur Ziezon (16-20 uur)

Per 1 april 2017 komt de positie van netwerkregisseur van het landelijk netwerk ziek-zijn en onderwijs (Ziezon) vacant. Ziezon betreft een expertnetwerk, van circa 120 consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), zonder rechtspersoonlijkheid. De consulenten OZL die gezamenlijk het netwerk vormen zijn allen in dienst bij een onderwijsadviesbureau of een educatieve voorziening van een Universitair Medisch […]

Lees meer

EDventure zoekt: Medewerker beleid en projecten (32/36 uur)

EDventure is ruim 40 jaar dé branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland (sinds 1972). Met ca. 20 aangesloten onderwijsadviesbureaus beschikken wij over een landelijk dekkend (expert)netwerk. Wij werken met een klein en enthousiast team aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.
Geïnteresseerd? Deadline voor reactie is 6 maart a.s.

Lees meer

EDventure-leden presenteren zich in ‘pop-up store’ tijdens de NOT

In een zgn. pop-up store zullen 5 onderwijsadviesbureaus, lid van branchevereniging EDventure, hun producten en diensten presenteren aan het NOT-publiek van 24 t/m 28 januari a.s. in de Jaarbeurs. Voor het concept pop-up store is gekozen om de beursstand snel, op wisselende dagdelen, gereed te maken voor Sardes en  HCO (25 januari), BCO Onderwijsadvies en […]

Lees meer

EDventure verkrijgt subsidie voor Zorg én Perspectief

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal en niet de beperking door de aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan hun sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg.

Lees meer

EDventure vergelijkt standpunten politieke partijen

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur hebben de Nederlandse politieke partijen onlangs hun (concept)verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de jaren 2017-2021. EDventure heeft de belangrijkste plannen voor het onderwijs op een rij gezet en de verkiezingsprogramma’s met elkaar vergeleken. Dit geeft een goed beeld van initiatieven die we de komende jaren kunnen verwachten vanuit de politiek.

Lees meer

EDventure start kwaliteitsregister zelfstandige onderwijsadviseurs

Den Haag, 23 november 2016 – De landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus EDventure opent deze week het Kwaliteitsregister voor Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO). Het register maakt de adviseurs zichtbaarder voor het onderwijsveld en geeft scholen duidelijkheid over de bekwaamheid van adviseurs die ze inhuren. EDventure wil met het KZGO alle kwalitatieve adviseurs, onderwijsadviesbureaus en zelfstandigen, intensiever laten samenwerken, hen stimuleren tot kennisdeling en toegang bieden tot netwerken. Op Onderwijsexpertise.nl worden alle ‘kwaliteitsspelers’ bij elkaar gebracht.

Lees meer

Regelluwe scholen bespreken initiatieven afwijkende regelgeving

Op 14 november kwamen de deelnemende scholen aan het experiment Regelluwe Scholen bijeen in Museum Gouda.
Zij werden welkom geheten door staatssecretaris Sander Dekker die de ontwikkeling van het experiment met verminderde regeldruk op de voet volgt. Het doel van de middag was het uitwisselen van ervaringen over bestaande initiatieven en het inspireren van scholen die […]

Lees meer

Nieuw dossier Onderwijsdatabank: Gelijkheid van kansen

De Onderwijsdatabank, hét informatiesysteem voor het onderwijsveld, bevat diverse dossiers. In de dossiers worden publicaties verzameld over een actueel onderwerp in het onderwijs of publicaties die het waard zijn uitgelicht te worden.
Het nieuwste dossier is: Kansengelijkheid in het onderwijs.
Over de gehele linie scoort het Nederlandse onderwijs goed. Nederland heeft een hoog aandeel hoogopgeleiden. Het onderwijsaanbod […]

Lees meer

Bezoek EDventure op de NOT 2017!

Komt u ook bij EDventure langs op de NOT? Registreer u dan alvast hieronder om een gratis toegangskaart te ontvangen.

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!