Organise 2 Learn en Dyade Advies bundelen hun krachten

Onlangs hebben Organise to Learn en Dyade Advies hun krachten gebundeld. Dit is geeffectueerd met de overname van O2L door de Stichting Dyade dienstverlening (Dyade). O2L en Dyade Advies gaan samen verder onder de naam O2L Dyade Advies.

Lees meer

EDventure als praktijkcase in publicatie Kwakman & Zomerdijk

In april 2012 is de eerste druk verschenen van het boek ‘De ondernemende professional’ van de auteurs Frank Kwakman en Cris Zomerdijk. Namens EDventure leverden OBD Noordwest, SBZW en Marant een bijdrage aan de publicatie via de praktijkcase ‘De coöperatie als instrument voor innovatie en marktontwikkeling’.

Lees meer

Persbericht: Debuut Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas

Kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering moeten krachtiger met elkaar verbonden worden. EDventure, de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus, organiseert daarom op 13 november 2012 in De Fabrique (Maarssen) de eerste Onderwijssummit, een kennisconferentie voor en door onderwijsprofessionals: van wetenschapper tot schoolmanager, van onderwijsadviseur tot intern begeleider.

Lees meer

Onderwijssummit – van onderzoek tot in de klas

Wist u dat er heel veel onderzoeken en nieuwe inzichten zijn in het onderwijs? En wist u dat veel daarvan het niet redden tot in de klas? Het ontbreekt aan een samenhangende kennisverspreiding. Daarom organiseert EDventure op 13 november 2012 in De Fabrique (Maarssen) de eerste Onderwijssummit, een kennisconferentie voor en door onderwijsprofessionals: van wetenschapper tot schoolmanager, van onderwijsadviseur tot intern begeleider.

Lees meer

Eerste stappen voor lerarenregister

Vanaf 15 februari jl. kunnen 8.000 leraren in Nederland die werkzaam zijn in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs zich vrijwillig registeren op www.registerleraar.nl. Door registratie in het lerarenregister tonen leraren aan dat zij actief werken aan hun professionele ontwikkeling als leraar en versterken zij hun positie als lesgevende professional […]

Lees meer

Eindpublicatie ASiB: goede impuls taal- en rekenonderwijs!

Begin deze maand is een eindpublicatie verschenen van het project ‘Alle Scholen in Beweging’ (ASiB), waarin de opbrengsten van het project staan beschreven en ervaringen van de scholen met het ASiB-project zijn opgetekend.

Lees meer

KlasseContact in dagblad Metro

In de uitgave van Metro Nieuws van 20 februari jl. is aandacht voor het project KlasseContact waar EDventure samen met het Mooiste Contact Fonds van KPN uitvoering aan geeft.

Lees meer

ONL eerste met onafhankelijke effectiviteitmeting dyslexiebehandeling

Onderwijszorg Nederland (ONL), een coöperatie van negentien EDventure leden, laat als eerste grote, landelijke aanbieder de effectiviteit van haar dyslexiebehandelingen aan kinderen onafhankelijk meten door de Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is een onafhankelijk instituut dat behandeleffecten benchmarkt. ONL draagt door het benchmarken van dyslexiezorg bij aan het bewaken en verder verbeteren van haar eigen […]

Lees meer

Extra ONL kwaliteitsborging door instelling wetenschapscommissie

ONL betrekt actief de wetenschap bij de kwaliteitsborging van haar dienstverlening en productontwikkeling voor dyslexie door een wetenschapscommissie in te stellen. De commissie brengt advies uit ten aanzien van diagnostiek en behandeling van dyslexie. De commissieleden (prof. dr. Ben Maassen, hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog, prof. dr. Aryan van der Leij, hoogleraar orthopedagogiek en prof. […]

Lees meer

Persbericht: Forse onderwijsbezuinigingen op lokaal niveau

Het Kabinet lijkt het primair onderwijs in 2012 financieel te ontzien met een gelijkblijvende onderwijsbegroting van 9,6 miljard euro. Toch vindt er komend jaar een forse bezuiniging plaats op middelen voor het PO. 80% van de gemeenten verwacht dat de gemeentelijke onderwijsbijdrage in 2012 stevig zal dalen, dit blijkt o.a. uit uitkomsten van een recent uitgevoerd onderzoek in opdracht van EDventure.

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!