Prinsjesdag nieuws 2012

Net als op alle voorgaande derde dinsdagen in september maakte het Kabinet gisteren de plannen voor het komende jaar bekend en las de koningin de Troonrede voor in de Ridderzaal. Toch was Prinsjesdag dit jaar anders dan andere jaren. De verkiezingen hebben nog maar een week geleden plaatsgevonden. De plannen van het demissionaire kabinet zijn daarom vooral een raming van de inkomsten en uitgaven. De beleidsagenda 2013 is, om met de woorden van het Kabinet te spreken: ‘sober van aard vanwege de demissionaire status van het Kabinet’ en bevat ‘een beperkte technische invulling’. De Extra Prinsjesdag-editie van de Nieuwsbrief van EDventure geeft u een beeld van de belangrijkste voornemens en beslissingen.
Lees meer

EDventure richt Regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO) op

Vandaag lanceren 16 onderwijsbureaus, aangesloten bij branchevereniging EDventure, een netwerk van regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO). Met de slogan ‘landelijk dekkend, regionaal maatwerk’ zal de groep onderwijsbureaus kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aanbieden om partnerschap tussen ouders en scholen in opvoeding en onderwijs te bevorderen.

Lees meer

EDventure-database met producten-/ en dienstenaanbod uit de branche

EDventure is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijke database waarin alle producten, diensten en experts in de branche kunnen worden opgenomen. Deze database zal zo worden opgezet dat samenwerking met derden mogelijk is door het uitlenen van gegevens, zoals bijvoorbeeld aan het programma School aan Zet.

Lees meer

Onderwijs Maak je Samen (OMJS) ontvangt Onderwijskeurmerk

Op maandag 13 augustus ontving Job Christiaans, directeur OMJS, uit handen van Annemarie Kaptein, directeur EDventure, het Keurmerk Onderwijsadvies.

Lees meer

School aan Zet – Call for proposals

Op 29 mei jl. heeft School aan Zet tijdens een bijeenkomst in Utrecht de ‘Call for Proposals’ aangekondigd. Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u downloaden.

Lees meer

Persbericht: Olympisch kampioenen trappen Samsung Hope Relay af

Zondag hebben de Olympisch medaillewinnaars Ellen van Langen, Maarten van der Weijden en Dennis van der Geest de aftrap gegeven voor de Samsung Hope Relay. Op een speciaal aangelegde atletiekbaan op de boulevard van Zandvoort streden zij onder leiding van sportverslaggever Humberto Tan voor het goede doel KlasseContact.

Lees meer

Meer samenwerking tussen onderwijsonderzoek, -beleid en –praktijk

Minister Van Bijsterveldt (OCW) en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben vandaag de oprichting van een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bekend gemaakt.

Lees meer

Ruim 120 programmavoorstellen voor de Onderwijssummit!

Vorige week heeft de programmaraad alle voorstellen beoordeeld en het definitieve programma samengesteld op basis van de beoordelingscriteria en de verdeling over de verschillende thema’s. EDventure bedankt alle onderwijsadviseurs die een voorstel hebben ingediend en feliciteert diegenen die een plekje hebben verworven in het programma.

Lees meer

Aanmelding predicaat ‘Excellente School’ van start

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs mogen meer erkenning krijgen. Door hun bijzondere prestaties hebben deze scholen een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere scholen. Scholen kunnen zich tot en met 20 juli aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘Excellente School’.

Lees meer

Factorenkaart PO 2020 en Onderwijsdatabank

Experts van EDventure en de aangesloten Onderwijsadviesbureau’s hebben in samenwerking met de Argumentenfabriek een factorenkaart voor het primair onderwijs samengesteld. Deze factorenkaart brengt in beeld wat de factoren zijn waarmee het primair onderwijs in de komende periode (tot 2020) te maken heeft en zal krijgen. Bij elk van deze thema’s is een directe verwijzing naar […]

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!