Maak van kleine school toplocatie

Artikel van Bram de Muynck, lector christelijk leraarschap Driestar Educatief.
… De kleine school zit in de verdachtenbank. volkomen ten onrechte, zo laten ervaringen met kleine scholen in het buitenland zien.
Al gaat de honderleerlingennorm voorlopig niet door, kleine scholen zitten inmiddels wel in de verdachtenbank. Ze zouden geen goede kwaliteit kunnen waarborgen. Ondertussen zijn andere voor- […]

Lees meer

Ziezon-website vernieuwd

Bezoek nu de nieuwe website van Ziezon, het landelijk netwerk voor ziek zijn en onderwijs!

Lees meer

Interstudie NDO maakt doorstart als onderdeel van Marant

Interstudie NDO, adviesbureau voor onderwijsmanagement en –ontwikkeling maakt per 11 april 2013 een doorstart als onderdeel van onderwijsadviesorganisatie Marant. Marant neemt de complete dienstverlening en ruim 20 medewerkers van Interstudie NDO over. Daarmee is de continuïteit van de dienstverlening voor de klanten van Interstudie NDO op het gebied van leiderschap, onderwijsontwikkeling en HRM gewaarborgd. De nieuwe samenwerking biedt mogelijkheden om de dienstverlening aan klanten verder te verbreden en uit te breiden.

Lees meer

Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken

Staatssecretaris Dekker wil scholen wettelijk verplichten om het pesten op scholen aan te pakken. Een van de kerntaken van scholen is te zorgen voor een veilige school voor alle leerlingen. Binnenkort zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees meer

Invoering Meldcode huiselijk geweld

Naar verwachting treedt vanaf 1 juli 2013 de Wet Meldcode huiselijk geweld in werking voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Lees hier hoe u zich hier op kunt voorbereiden!

Lees meer

EDventure samen met leden op AVS-congres

Samen met haar leden OBD Noordwest en OnderwijsAdvies stond EDventure op vrijdag 15 maart op het jaarlijkse AVS-congres in Nieuwegein. Ongeveer duizend schoolleiders uit het po bezochten het congres dat als thema had Opvoeden, een hele puzzel.

Lees meer

Herziening wet SLOA

Eind februari is het wetsvoorstel ‘Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier meer over de beoogde wijzigingen.

Lees meer

EDventure-leden kiezen nieuwe bestuursleden tijdens ALV

Op de tweedaagse ledenvergadering van EDventure op 31 januari en 1 februari zijn Robert Zoutendijk (Driestar Educatief) en Bernadette de Munk (Dyade Advies) gekozen als nieuwe bestuursleden van EDventure.

Lees meer

Excellente scholen geprezen in Den Haag

In een afgeladen en feestelijke Nieuwe Kerk in Den Haag ontvingen de eerste 52 basis- en middelbare scholen uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ’Excellente School 2012’. De scholen die het predicaat toegekend kregen, vormen een gevarieerd gezelschap. Kleine en grote scholen, van Limburg tot Friesland, vmbo tot gymnasium. De uitreiking is de start van een jaarlijkse traditie.

Lees meer

EDventure op de NOT

Niet te missen: de opvallende stand van EDventure, vlak bij de hoofdingang van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2013 in Utrecht.

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!