Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie van de leraren versterkt en de werkdruk van onderwijspersoneel verlaagd.

Lees meer

Zieke leerlingen en passend onderwijs

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen en samenwerkingsverbanden kosteloos een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Lees meer

EDventure presenteert branchevisie Transitie Jeugdzorg aan Tweede Kamer

Op 27 juni presenteerde EDventure haar visie op Transitie Jeugdzorg aan leden van de Tweede Kamer en hun woordvoerders. Download hier onze brochure ‘Samenwerken aan de beste jeugdzorg’.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid onder de aandacht van Tweede Kamer

Lees alles over de nieuwe plannen rondom educatief partnerschap en de samenwerking daarin met de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid!

Lees meer

Eindexamenkandidaten geholpen door technologische snufjes

Langdurig ziek zijn, maar toch eindexamen doen. In Nederland hebben chronisch zieke kinderen hun middelbare schooltijd kunnen afronden. Het project KPN KlasseContact (organisatie EDventure) maakte dit onderwijshulpmiddel het afgelopen jaar mogelijk voor acht chronisch zieke eindexamenleerlingen.

Lees meer

Opbrengsten masterclasses Excellentie

EDventure heeft de afgelopen drie jaar in opdracht van het ministerie van OCW en samen met SLO en de PO-Raad negen kennisconferenties en zes masterclasses Excellentie georganiseerd. Het ministerie initieerde deze bijeenkomsten om ook scholen die geen subsidie ontvingen in het kader van de regeling Excellentie te laten profiteren van ervaringen en kennis rond excellentie.

Lees meer

Lerend netwerk van scholen bij traject Excellente Scholen

Begin juni verscheen voor de eerste keer de nieuwsbrief Excellente Scholen – Leer van elkaar voor scholen die in 2012 meededen aan het Predicaat Excellente School en scholen die op de ‘longlist’ staan van de Inspectie en zich aangemeld hebben voor het Predicaat Excellente School 2013.

Lees meer

OESO-commissie in gesprek met EDventure

Op uitnodiging van de OESO sprak EDventure op maandag 10 juni met een internationale review commissie. Het thema was de evaluatie- en assessment-systemen binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Hoofdvraag van deze review is: Hoe kunnen evaluatie- en assessment-systemen gebruikt worden ter verbetering van de kwaliteit, gelijke kansen en de efficiency van onderwijs?

Lees meer

Rapport Vraagfinanciering schoolbegeleiding naar Tweede Kamer

Vorige week werd het rapport van het «Vervolgonderzoek vraagfinanciering schoolbegeleiding» aangeboden aan de Tweede Kamer. Download hier het eindrapport.

Lees meer

Programma ‘Ouders en School samen’ nu regionaal

Van bewustwording naar dialoog en doen: de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid helpen u educatief partnerschap op uw school te versterken!

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!