Onderwijsplannen Prinsjesdag nieuws 2014

prinsjesdag-2014 Op deze tweehonderdste verjaardag van Prinsjesdag was de toon van het kabinet gematigd positief. Nederland heeft veerkracht getoond, zo stelde de Koning in zijn troonrede. “Het is hoopgevend dat ons land voorzichtig weer de weg omhoog vindt”. We presenteren we u de hoofdlijnen uit de (onderwijs)plannen van het kabinet. We focussen hierbij met name op de onderwerpen die mogelijk kansen bieden voor de onderwijsadviesbranche.
Lees meer

Dyslexiezorg ONL scoort wederom hoge ogen bij cliënten

Gemiddeld geven ouders een 8,2 voor de dyslexiezorg aan hun kind. Onderwijszorg Nederland (ONL) heeft voor het vierde jaar op rij een zeer hoge cliëntbeoordeling gekregen voor de behandeling van dyslexie. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van EDventure door Parantion is uitgevoerd onder 670 cliënten. Directeur Annemarie Kaptein is zeer trots op dit resultaat en ziet zich gesterkt in de ONL-werkwijze ‘het kind centraal’.

Lees meer

Branchebrede visie op schoolontwikkeling en professionalisering

Recentelijk is vanuit de ledengroep van EDventure de vraag gekomen naar een geactualiseerde en breed gedragen visie op integrale onderwijsadvisering. Het gaat hier om een visie van waaruit onderwijsadviesbureaus op een herkenbare wijze kunnen bijdragen aan het realiseren van goed onderwijs, en inzichtelijk maken wat hun dienstverlening in dat kader karakteriseert.

Lees meer

Voortgangsrapportage OCW voor Lerarenagenda

Het ministerie van OCW brengt binnenkort een eerste voortgangsrapportage Lerarenagenda uit aan de Tweede Kamer. EDventure heeft het ministerie een overzicht gegeven van de activiteiten in de onderwijsadviesbranche die bijdragen aan de realisatie van de ambities tot 2020.

Lees meer

Traject Excellente Scholen 2014 van start gegaan

In juni hebben de kandidaat-excellente scholen die zich aangemeld hebben voor de uitreiking van het Predicaat Excellente School 2014, een presentatie gehouden voor de jury. Het gaat hier om scholen die zich nog niet eerder voor het predicaat hadden aangemeld. In de zomerperiode maakt de jury uit alle aangemelde scholen een selectie van scholen die zij kansrijk acht. Een delegatie van de jury zal deze scholen in september bezoeken. In januari 2015 volgt de uitreiking van het Predicaat Excellente School 2014 door staatssecretaris Dekker.

Lees meer

Nieuwe ‘klasgenoot’ helpt langdurig zieke eindexamenkandidaten

Dankzij het gebruik van de Klasgenoot en onder begeleiding van consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) hebben ook dit jaar langdurig zieke leerlingen aan de eindexamens kunnen deelnemen. Met behulp van KlasseContact hebben zij zich in de afgelopen periode zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun eindexamens door in contact te blijven met hun klas en leerkracht.

Lees meer

Persbericht: Onderwijsdatabank.nl verbindt kennis en praktijk voor onderwijsprofessionals

Of u nu op zoek bent naar informatie over passend onderwijs, dyslexie, het stimuleren van toptalent of 21th century skills, Onderwijsdatabank.nl biedt onderwijsprofessionals overzicht in meer dan 100.000 educatieve bronnen. De bundeling van publicaties, tijdschriftartikelen, leermiddelen, app’s en audiovisueel materiaal biedt EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus, maakt Onderwijsdatabank de meest complete online databank voor het onderwijs in Nederland. Veel bronnen zijn direct via een download beschikbaar. Sinds kort kunnen gebruikers vanuit de Onderwijsdatabank ook rechtstreeks onderwijsadvies inwinnen of een expert raadplegen.

Lees meer

EDventure beheert Facebook-pagina Ouderbetrokkenheid OCW

Op verzoek van het ministerie van OCW verzorgt EDventure namens het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid de komende maanden de redactie van de Facebook-pagina ‘Ouders en School Samen’. Een prachtige kans om de ExpertisePunten onder de aandacht te brengen van de bijna 5000 volgers, waaronder ouders, leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs. Alle 16 […]

Lees meer

Begrotingsafspraken stimulans voor onderwijsadviesbranche

Het kabinet heeft toegezegd dat vanaf 2015 €325 miljoen aan de lumpsum van onderwijsinstellingen zal worden toegevoegd. €150 miljoen hiervan is bestemd voor alle onderwijssectoren, €175 miljoen voor funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het aanvullend budget is bedoeld voor ‘meer handen in de klas’ en het voorkomen van zittenblijven. Daarnaast is nog €29 miljoen structureel toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden in PO en VO. Dit is met name bedoeld voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het kader van Passend onderwijs.

Lees meer

Veel kandidaten melden zich voor predicaat Excellente School 2014

Ook dit jaar konden scholen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School. Scholen deden dit in groten getale, waardoor het aantal aanmeldingen met 187 scholen weer meer is dan het jaar ervoor. Het is de derde keer dat het ministerie van OCW de uitreiking van het predicaat Excellente School organiseert voor scholen die excellent onderwijs bieden en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen. Onder de aanmeldingen dit jaar zijn 89 VO-scholen, 60 PO-scholen, 21 scholen voor (V)SO, 7 SBO-scholen en 10 scholen voor praktijkonderwijs.

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!