EDventure breidt uit met Edux Onderwijspartners in Brabant

Met ingang van 1 oktober jl. is Edux Onderwijspartners lid van EDventure.

Lees meer

KlasseContact in nationale mediacampagne KPN MooisteContactfonds

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure en zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke leerlingen met school en klasgenoten worden verbonden.

Lees meer

Innoveren is samen leren : onderwijsadvies in een veranderende omgeving

Annemarie Kaptein, directeur EDventure, licht in Schoolmanagement Totaal van september 2014 de uitdaging toe om Passend Onderwijs en de ontwikkelingen in het jeugdveld op gemeentelijk niveau te integreren. Het doel van de onderwijsadviesbureaus is een goede doorlopende infrastructuur te creeren waarin integrale onderwijs-zorgarrangementen geboden worden.

Lees meer

Onderwijsadviesbureaus helpende hand voor gemeenten bij invoering Jeugdwet

De onderwijsadviesbureaus, verenigd in brancheorganisatie EDventure, bieden gemeenten de helpende hand bij de invoering van de nieuwe jeugdwet. Door de invoering van de Jeugdwet verandert er per 1 januari 2015 veel voor kinderen, ouders, hulpverlenende instellingen en het onderwijs. De verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg verschuiven van het Rijk naar de gemeenten. De onderwijsadviesbureaus adviseren gemeenten een visie op jeugdzorg te ontwikkelen waarbij het kind centraal staat en er korte lijnen ontstaan tussen het onderwijs en de jeugdzorg. Om gemeenten en het onderwijs te helpen bij de veranderingen heeft EDventure een speciale website ontwikkeld; www.verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl.

Lees meer

Onderwijsplannen Prinsjesdag nieuws 2014

prinsjesdag-2014 Op deze tweehonderdste verjaardag van Prinsjesdag was de toon van het kabinet gematigd positief. Nederland heeft veerkracht getoond, zo stelde de Koning in zijn troonrede. “Het is hoopgevend dat ons land voorzichtig weer de weg omhoog vindt”. We presenteren we u de hoofdlijnen uit de (onderwijs)plannen van het kabinet. We focussen hierbij met name op de onderwerpen die mogelijk kansen bieden voor de onderwijsadviesbranche.
Lees meer

Dyslexiezorg ONL scoort wederom hoge ogen bij cliënten

Gemiddeld geven ouders een 8,2 voor de dyslexiezorg aan hun kind. Onderwijszorg Nederland (ONL) heeft voor het vierde jaar op rij een zeer hoge cliëntbeoordeling gekregen voor de behandeling van dyslexie. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van EDventure door Parantion is uitgevoerd onder 670 cliënten. Directeur Annemarie Kaptein is zeer trots op dit resultaat en ziet zich gesterkt in de ONL-werkwijze ‘het kind centraal’.

Lees meer

Branchebrede visie op schoolontwikkeling en professionalisering

Recentelijk is vanuit de ledengroep van EDventure de vraag gekomen naar een geactualiseerde en breed gedragen visie op integrale onderwijsadvisering. Het gaat hier om een visie van waaruit onderwijsadviesbureaus op een herkenbare wijze kunnen bijdragen aan het realiseren van goed onderwijs, en inzichtelijk maken wat hun dienstverlening in dat kader karakteriseert.

Lees meer

Voortgangsrapportage OCW voor Lerarenagenda

Het ministerie van OCW brengt binnenkort een eerste voortgangsrapportage Lerarenagenda uit aan de Tweede Kamer. EDventure heeft het ministerie een overzicht gegeven van de activiteiten in de onderwijsadviesbranche die bijdragen aan de realisatie van de ambities tot 2020.

Lees meer

Traject Excellente Scholen 2014 van start gegaan

In juni hebben de kandidaat-excellente scholen die zich aangemeld hebben voor de uitreiking van het Predicaat Excellente School 2014, een presentatie gehouden voor de jury. Het gaat hier om scholen die zich nog niet eerder voor het predicaat hadden aangemeld. In de zomerperiode maakt de jury uit alle aangemelde scholen een selectie van scholen die zij kansrijk acht. Een delegatie van de jury zal deze scholen in september bezoeken. In januari 2015 volgt de uitreiking van het Predicaat Excellente School 2014 door staatssecretaris Dekker.

Lees meer

Nieuwe ‘klasgenoot’ helpt langdurig zieke eindexamenkandidaten

Dankzij het gebruik van de Klasgenoot en onder begeleiding van consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) hebben ook dit jaar langdurig zieke leerlingen aan de eindexamens kunnen deelnemen. Met behulp van KlasseContact hebben zij zich in de afgelopen periode zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun eindexamens door in contact te blijven met hun klas en leerkracht.

Lees meer

Volg EDventure op Twitter

Lees de EDventure nieuwsbrief

Uitgelicht!

Download de Onderwijsexpertise / Onderwijsdatabank app!