Ook APS sluit zich aan bij branchevereniging EDventure

EDventure-kleur_rgb-100x67

 

 

 

PERSBERICHT

Den Haag/Utrecht, 13 april 2015 – De Stichting APS, gevestigd te Utrecht en van oudsher een van de landelijke pedagogische centra, heeft zich aangesloten bij de vereniging van onderwijsadviesbureaus, EDventure. De keurmerkorganisatie voor de onderwijsadviesbranche versterkt daarmee het landelijke educatieve netwerk dat zich met 23 leden inzet in de sectoren vroeg- en voorschoolse educatie, primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

‘Leren inspireren’, dat is de uitdaging voor de non-profitorganisatie APS op het gebied van leren, onderwijsvormgeving, schoolontwikkeling en leiderschap. Kees Hoogland, directeur/bestuurder van APS, ziet de toetreding tot EDventure als belangrijke stap voorwaarts. Hoogland: “De samenleving verandert snel en raakt steeds meer internationaal georiënteerd. Innovatie staat hoog op de agenda, net als doelmatigheid. Het onderwijs speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Met de beschikbare middelen kinderen en jongeren opleiden om in de samenleving van de 21ste eeuw vooruit te kunnen, vraagt creativiteit én samenwerking. Als branche gaan we die uitdaging aan.

APS hecht tevens waarde aan het Keurmerk Onderwijsadvies dat zij door toetreding tot de vereniging en na kwaliteitscontroles zal verkrijgen. “Voor scholen is het niet altijd makkelijk om in het oerwoud van adviesbureaus de echte kwaliteitsinstituten te (her)kennen”, aldus Hoogland. “Net als andere EDventure-leden staan wij garant voor hoogwaardige kwaliteit in dienstverlening op het gebied van onderwijsadvies, professionalisering van docenten en schoolontwikkeling.”

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure, is verheugd met de toetreding van APS dat vroeger als landelijk pedagogisch centrum veelal vanuit een wettelijke taak scholen bij onderwijsvernieuwingen ondersteunde. De laatste jaren zijn de middelen voor onderwijsbegeleiding grotendeels overgeheveld naar scholen/besturen, waarmee de marktwerking voelbaar is geworden. Kaptein: “We bepleiten een open en eerlijke markt, waarin organisaties zich kunnen onderscheiden op basis van kwaliteit en klanttevredenheid. Dankzij APS hebben we ons onderscheidend vermogen vergroot. Het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies wordt binnenkort aan het 23ste lid uitgereikt.”

Over EDventure
EDventure is de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. EDventure vertegenwoordigt 23 leden met zo’n 2.000 adviseurs. De adviseurs staan in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen. Een groot aantal van de leden maakt deel uit van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en/of het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. Meer informatie: www.edventure.nu

Over APS
Stichting APS is een not-for-profit onderwijsinstituut op het gebied van leren, onderwijsvormgeving, schoolontwikkeling en leiderschap. Via advies, training, coaching, projectleiding, onderzoek en ontwikkeling, werken wij met docenten, leidinggevenden en bestuurders aan duurzame vernieuwing. Onze aanpak is geënt op wetenschappelijke inzichten, deelname aan innovatieprojecten en ervaring in de praktijk van alledag. Het resultaat? Kinderen en jongeren leren hun talenten ten volle te ontwikkelen. Dat is leren inspireren volgens APS. Meer informatie: www.aps.nl