ONL eerste met onafhankelijke effectiviteitmeting dyslexiebehandeling

Onderwijszorg Nederland (ONL), een coöperatie van negentien EDventure leden, laat als eerste grote, landelijke aanbieder de effectiviteit van haar dyslexiebehandelingen aan kinderen onafhankelijk meten door de Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is een onafhankelijk instituut dat behandeleffecten benchmarkt. ONL draagt door het benchmarken van dyslexiezorg bij aan het bewaken en verder verbeteren van haar eigen kwaliteitsbeleid. ONL hecht waarde aan het meten van de effecten van haar behandelingen en deze te vergelijken met andere aanbieders en verschillen te kunnen analyseren. Het is van groot belang dat de ‘markt’ van dyslexiezorg transparant en van hoge kwaliteit is.

lees meer