Het belang van onderwijsadvies

Onderwijsadvies (advisering, voorlichting en begeleiding) is ontstaan vanuit een tweetal behoeften; de behoefte van scholen aan reflectie op het eigen handelen en de externe ondersteuning van de leerkracht in het primair proces, de onderwijspraktijk. In de beginjaren met name de ondersteuning voor kinderen met gedrags- en leerproblemen.

Critical friendships

Onderwijsadvies wordt wel de ‘critical friend’ van het onderwijs genoemd. De aan de Onderwijsadviesbureaus verbonden experts denken kritisch mee over de doelen die het onderwijs zichzelf heeft gesteld en over de activiteiten die zijn ingezet om de doelen te halen. Scholen stellen zich ten doel het maximale uit elke leerling te halen, talenten te stimuleren en leerkansen te optimaliseren. Daarbij denken de onderwijsadviseurs mee, houden de school een spiegel voor en verbinden initiatieven en alternatieven. Daarmee wordt het personeel ontlast en kan zich focussen op de onderwijspraktijk in het primair proces: het geven van onderwijs en de begeleiding van individuele leerlingen.

Bijdragen aan kwaliteitsverbetering

Een aantal aspecten van kwaliteitsverbetering van het onderwijs gaan het perspectief van de individuele school of docent te boven. De onderwijsadviseur biedt met zijn specialistische kennis, externe rol en  helikopterblik schooloverstijgende een aanvullende expertise. Gezorgd wordt voor continuïteit in de innovatieve ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Onderwijsadviseurs kunnen scholen begeleiden bij knelpunten, coachen en stimuleren tot verandering wanneer dat nodig is ten behoeve van verbeteringen van het onderwijsproces en de opbrengsten daarvan.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Onderwijsadvies heeft ook een rol voor de wetenschap. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt door adviseurs vertaald naar de praktijk zodat het toegankelijk wordt voor de professionals in het onderwijs.
Onderwijsadvies is ook de verzamelplek voor praktijkgerichte onderzoeksvragen die in het onderwijs leven en koppelt deze terug naar de wetenschap. Zo worden wetenschap, praktijk en beleid verbonden.

Rapport Educatieve Dienstverlening

In opdracht van EDventure heeft het Lectoraat Educatieve Dienstverlening van Hogeschool INHOLLAND onderzoek verricht naar de zoektocht naar werkzame interventies voor adviseurs van en in het onderwijs.

Educatieve dienstverlening
Op zoek naar werkzame interventies
Nanne Osinga, Ruud Gorter & Jan Halin

De vraag naar ‘evidence based’ advisering is groot. De publicatie is het resultaat van een onderzoek naar recente literatuur over wat werkt in onderwijsadvisering. De publicatie speelt in op ontwikkelingen die niet alleen bij klanten maar ook bij hun adviseurs herkenbaar zijn. In deze publicatie veel aandacht voor interventies die hun theoretische grondslag vinden in de organisatiekunde.
pdf Rapport Educatieve dienstverlening