Actuele thema’s en doorgaande lijnen

Doorgaande lijn

De ononderbroken ontwikkeling in het leren van kinderen staat centraal. Daartoe worden in doorgaande (leer)lijnen ankers uitgezet. Help een kind zichzelf te worden.

Actuele thema’s

De school zelf, de schoolomgeving (de wijk, schoolpopulatie) en de maatschappij dragen thema’s voor die beurtelings meer of minder aandacht vergen en via politieke agenda’s worden voorgedragen voor centraal en regionaal onderwijsbeleid. Belangrijke speerpunten in het onderwijs van vandaag zijn Begaafdheid en excellentie, Bèta, ICT en Techniek, Leerkrachtvaardigheden, Leerproblemen, Leren leren en 21st century skills, Lerende organisatie & HRM, Opbrengstgericht werken, Passend onderwijs, Rekenen en taal, Schoolomgeving en Ouderbetrokkenheid, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Vormgeving van onderwijs.

In balans

De in EDventure verenigde Onderwijsadviesbureaus zijn in staat om de balans tussen doorgaande lijn en thematische speerpunten in evenwicht te houden. Op de EDventure websites Onderwijsexpertise.nl en Onderwijsdatabank.nl bieden we een beeld van ons aanbod en onze expertise en ontsluiten we een waaier aan materialen en literatuur waarmee we onze activiteiten ondersteumen.