Nieuw zorgaanbod: ONL gedragsproblemen

Onderwijszorg Nederland (ONL) is dit jaar gestart met het verzorgen van groepsbehandelingen voor kinderen met lichte gedrags- en sociaal-emotionele problemen. De behandelingen zijn bedoeld voor kinderen tussen 5 en 12 jaar met enkelvoudige gedragsproblemen, waarvoor doorverwijzing naar de GGZ of Bureau Jeugdzorg niet nodig is. Met de nieuwe behandelingen ontwikkelt, protocolleert en standaardiseert ONL groepstrainingen die worden uitgevoerd door geregistreerde psychologen.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een initiatief van EDventure. Eind 2008 is ONL, partner bij dyslexie gestart, zij biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) enkelvoudige dyslexie bij kinderen.

lees meer