Nieuw: brochure KlasseContact voor ouders en scholen

KlasseContact_EDventure_KPN_Ziezon - voorkantVanaf september 2015 is de brochure “KlasseContact, Ziek zijn…en toch in de klas” beschikbaar. Deze brochure bevat informatie voor ouders en scholen over het project KlasseContact en de manier waarop een KPN Klasgenoot kan worden aangevraagd. Ook is er extra aandacht voor de rol van OZL-consulenten in het project en staat beschreven welke ondersteuning zij bieden.

 

Wat is KlasseContact?
KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van EDventure, de branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus in Nederland en het KPN Mooiste Contact Fonds. Sinds 2008 zorgt deze samenwerking ervoor dat chronisch of ernstig zieke leerlingen die langdurig niet naar school kunnen, toch lessen kunnen volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en blijven zij in contact met hun leerkrachten/docenten en klasgenoten.

Ziezon
De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) begeleiden de KlasseContact-leerlingen voorafgaand, tijdens en na afloop van de plaatsing van KPN Klasgenoot. De OZL-consulenten zijn aangesloten bij het Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon).

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over KlasseContact? Neem dan contact op met uw consulent OZL. Kijk op www.ziezon.nl voor een overzicht met contactgegevens.

Kijk ook op www.klassecontact.nl.