Meld u nu aan voor Acadin, dé leeromgeving voor talent!

acadin-vraagTalentvolle leerlingen vragen om meer!
Acadin is dé digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen) in het primair onderwijs. Deze unieke leeromgeving biedt ruimte om talenten van leerlingen verder te ontwikkelen en om verrijkend onderwijs op maat vorm te geven. Zie ook www.acadin.nl

EDventure zet onderhoud en ontwikkeling Acadin voort vanaf 1 augustus 2015
Acadin is een initiatief van SLO en Kennisnet. Het ministerie van OCW heeft deze partijen de afgelopen jaren financiële ondersteuning geboden om een digitale leeromgeving te ontwikkelen met verrijkende leeractiviteiten voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs. Nu deze ondersteuning eindigt zal een consortium van onderwijsadviesbureaus, onder de vlag van de branchevereniging EDventure, het onderhoud en de ontwikkeling van Acadin met ingang van 1 augustus 2015 voortzetten.

Overgangsregeling voor schooljaar 2015-2016
Het consortium zal om de verdere ontwikkeling van Acadin en het behoud van kwaliteit te kunnen garanderen, gebruikers vragen een vergoeding te betalen voor het gebruik van Acadin. Het consortium heeft haar best gedaan de prijzen voor het gebruik van de leeromgeving zo laag mogelijk te houden. Voor het schooljaar 2015-2016 geldt een tijdelijke overgangsregeling waarbij gebruikers tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van Acadin.

Abonnementsvormen
Bekijk de abonnementsvormen en tarieven in onze Acadin-flyer

Geïnteresseerd?
Wilt u een abonnement op Acadin, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via acadin@edventure.nu. Wilt u liever persoonlijk contact, dan kunt u dit aangeven in uw e-mail. Wij zorgen er dan voor dat u wordt teruggebeld. Vergeet in dat geval niet uw telefoonnummer te vermelden en aan te geven op welk moment u bereikbaar bent.