Register KZGO

logo-kzgo

Het Kwaliteitsregister Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO) is een initiatief van EDventure. Het register is een kwaliteitskeurmerk voor bekwame zelfstandige onderwijsadviseur. Zij worden door opname in het register geen lid maar wel ‘partner’ van EDventure.

Het register is bedoeld om EDventure-leden met het keurmerk Onderwijsadvies én het groeiend aantal zelfstandigen met elkaar te verbinden en daarmee ultimo de branche van educatieve dienstverleners te versterken. EDventure markeert dat door de totale groep van ‘kwaliteitsspelers’ in de educatieve infrastructuur zichtbaar te maken in brancheportal Onderwijsexpertise.nl. Zelfstandigen zijn herkenbaar aan het KZGO-logo in hun profiel.

Online video over KZGO initiatief.

In het register worden zelfstandige onderwijsadviseurs opgenomen die een succesvolle kwaliteitsaudit hebben doorlopen via CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland). Elke twee jaar volgt een hernieuwde audit door CPION voor een verlenging van opname in het KZGO.

Kracht van het KZGO
Kwaliteitsborging
Aanmelden
Kosten