Klachten

Onderwijsadviesbureaus hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Bent u als opdrachtgever en/of belanghebbende onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van een onderwijsadviesbureau (lid van EDventure) dan kunt u een klacht indienen bij het betreffende onderwijsadviesbureau. Het van toepassing zijnde klachtenreglement kunt u tevens bij hen opvragen.

Commissie van Beroep

Indien de behandeling van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u besluiten in hoger beroep te gaan door uw klacht in te dienen bij de landelijke en onafhankelijke Commissie van Beroep van EDventure.

Samenstelling Commissie van Beroep EDventure:

De heer prof. dr. F. Kwakman (voorzitter)
De heer mr. T. van der Rijken
De heer K. Tap

De Commissie van Beroep van EDventure zal uw klacht met de grootste zorgvuldigheid behandelen. Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Klachtenregeling EDventure die u hieronder kunt downloaden als pdf-bestand.
pdf Klachtenregeling EDventure

U kunt uw klacht richten aan de secretaris van de commissie:

Commissie van Beroep EDventure
T.a.v. mevrouw mr. M. Recter
Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG  Den Haag