Kwaliteitscriteria

Om het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, moeten onderwijsadviesbureaus voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies:

1. Beschikken over een ISO 9001-certificaat voor interne kwaliteitszorg
Momenteel heeft de branche een eigen brancheregeling, de Certificeringsregeling. Bijna alle leden van EDventure nemen aan deze regeling deel. Om objectiviteit voor kwaliteit te garanderen, is gekozen voor een certificering buiten de branche, het ISO 9001 certificaat. Dit certificaat wordt na een geslaagde externe audit door  een onafhankelijke geaccrediteerde toetsingsorganisatie toegekend. Het bezit van een ISO 9001-certificaat laat zien dat een onderwijsadviesbureau structureel kwaliteitsmanagement voert, hetgeen een voortdurend streven naar optimalisering van bedrijfsprocessen inhoudt die gebaseerd zijn op een sluitende beleidscyclus.

2. In het bezit zijn van een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
Sinds 2007 werkt EDventure samen met de onafhankelijke toetsingsorganisatie Cedeo. Om het Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, hebben de leden een Cedeo-erkenning nodig. Elke twee jaar moeten de leden onder hun klanten (de scholen) door Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het klanttevredenheidsonderzoek gaat gedetailleerd in op alle aspecten van de uitvoering van de opdrachten en met name de geboekte resultaten. Een Cedeo-erkenning betekent dat meer dan 80% van de klanten tevreden is over de kwaliteit en de performance van een onderwijsadviesbureau. Dit betekent dat het oordeel van scholen medebepalend is bij de erkenning van onderwijsadviesbureaus.

3. Onderschrijven van het ledenstatuut
Het doel van het EDventure-ledenstatuut is het borgen van een hoog niveau van kwaliteit en betrokkenheid van de leden en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het borgen van dit hoge niveau van kwaliteit en professionaliteit van de leden. Met het ledenstatuut committeren de leden zich aan gedragsregels tussen leden onderling en verplichtingen aan de branche en voldoen zij aan de eisen op het gebied van innovatie en kennisdelen. Zo nemen zij deel aan een verplichte benchmark, een gezamenlijke brancheklachtenregeling, congressen en branchebijeenkomsten.

Met deze voorwaarden is de kwaliteit gegarandeerd én wordt het oordeel van de klant medebepalend voor het behoud van het keurmerk. Klanten moeten volledig kunnen vertrouwen op het kwaliteitsniveau van de onderwijsadviesbureaus. Daarom kunnen onderwijsadviesbureaus die niet aan alle eisen voldoen geen lid worden of blijven.