Doelstelling

Waarom een kwaliteitskeurmerk?

Om scholen een houvast te bieden in het woud van commerciële aanbieders heeft EDventure in 2008 het Keurmerk Onderwijsadvies gelanceerd. Onderwijsadviesbureaus komen hiervoor in aanmerking als ze beschikken over een ISO 9001 certificaat en een Cedeo-erkenning.

Kwaliteitszorg is overigens niet nieuw binnen de branche onderwijsadvies. EDventure hanteert al sinds 1996 (toen nog WPRO) een eigen branche-certificeringsregeling waaraan 87% van de leden deelneemt. Met het oog op de marktwerking binnen onderwijsadvies (door de Wet Invoering Vraagfinanciering) heeft EDventure er echter voor gekozen om de certificering voor kwaliteitszorg buiten de branche te leggen om herkenbaarheid te vergroten en iedere mogelijke twijfel over objectiviteit weg te nemen. De leden kozen massaal voor Certiked als certificerende instantie, vanwege hun visie en wijze van toetsing die nauw aansluit bij de ontwikkelingsgerichte bedrijfsvoering van kennisintensieve dienstverlenende organisaties. Naast de Cedeo-erkenning moeten onderwijsadviesbureaus beschikken over een ISO 9001-certificaat en voldoen aan de eisen op het gebied van innovatie en kennisdelen. Alleen onderwijsadviesbureaus die aan deze kwaliteitscriteria voldoen, mogen het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies voeren. Annemarie Kaptein (directeur EDventure): “Hiermee leggen we een kwaliteitsbodem in de markt voor onderwijsadvies, waarbij we er veel waarde aan hechten dat het oordeel van de klant medebepalend is voor het behoud van het keurmerk.”