Cedeo-erkenning

Cedeo is een erkenning voor klanttevredenheid. Een Cedeo- erkenning voor Onderwijsadvies betekent dat meer dan 80%  van de opdrachtgevers ‘tevreden tot zeer tevreden’  zijn over de samenwerking met de betreffende organisatie en de geboekte resultaten. Geen enkele klant is (zeer) ontevreden. Deze externe, objectieve meting van de klanttevredenheid acht EDventure van grote waarde. In feite betekent dit dat het oordeel van scholen medebepalend is bij de erkenning van onderwijsadviesbureau’s.

De Cedeo-erkenning biedt een onderscheidend vermogen ten opzichte van de niet-erkende instituten. De erkenning heeft een geldigheid van 2 jaar, waarna opnieuw onderzoek plaatsvindt. Als de 80% klanttevredenheidsnorm niet gehaald is, wordt de erkenning niet onmiddellijk ingetrokken, maar is er een mogelijkheid voor hertoetsing binnen 6 tot 9 maanden. Wordt de norm dan opnieuw niet gehaald dan vervalt de Cedeo-erkenning of wordt de erkenning niet afgegeven. De organisatie kan pas na minimaal 1 jaar opnieuw een onderzoek laten uitvoeren door Cedeo. Wanneer een organisatie de Cedeo-erkenning verkrijgt, wordt het onderzoeksrapport openbaar. Het rapport blijft eigendom van Cedeo maar mag door de organisatie gebruikt worden voor promotiedoeleinden.