Keurmerk & Leden

EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Zij vertegenwoordigt een landelijk netwerk van onderwijsadviesbureaus en bevordert de marktpositie, de innovatiecapaciteit en het imago van haar leden.

Wat heeft EDventure úw organisatie te bieden?

 • Uw organisatie onderscheidt zich met het Keurmerk Onderwijsadvies
  Door uw lidmaatschap van EDventure verkrijgt u het Keurmerk Onderwijs. U toont hiermee aan dat uw onderwijsadviesbureau voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies en onderscheidt zich hiermee in de markt.
 • Onze lobby verbetert uw concurrentiepositie in de markt
  EDventure volgt nauwlettend het kabinetsbeleid en beïnvloedt beleidsontwikkelingenmogelijk in het voordeel van haar leden via verspreiding van gezamenlijke standpunten en reacties. Behalve onderwijs krijgen ook de terreinen jeugdzorg en sociale zaken aandacht.
 • Het lidmaatschap biedt u interessante collectieve voorzieningen
  EDventure selecteert partners die in staat zijn om branche specifieke diensten te leveren en een goede prijs-/kwaliteitverhouding bieden. De gehele branche profiteert van de voordelen van de mantelovereenkomsten die met partners worden aangegaan.
 • EDventure stimuleert gezamenlijke innovatie
  EDventure identificeert vroegtijdig trends en beleidsontwikkelingen en informeert haar leden hierover. Zij stimuleert gezamenlijke innovatie en versterking van de branche als geheel bijvoorbeeld door middel van het organiseren van innovatiebeurzen. EDventure-leden kunnen zo snel reageren op marktontwikkelingen en innovatieve werkwijzen ontwikkelen. Zo kunnen zij scholen helpen in te spelen op de vele nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en bijdragen aan onderwijsinnovatie. Door krachtenbundeling zijn we van alle markten thuis.
 • Altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de branche
  EDventure draagt bij aan een vitale branche door vroegtijdig trends te signaleren en hier op in te spelen. Zij houdt leden op de hoogte van alles wat speelt in hun werkveld van trends tot aanbestedingen en subsidies.
  Leden ontvangen tweewekelijks onze digitale nieuwsbrief met informatie uit de onderwijs(advies)branche en wekelijks een Mediascan Onderwijsadvies, met relevante artikelen. Daarnaast heeft u toegang tot de besloten delen van de EDventure-websites.
 • Brede professionalisering van uw personeel via de EDventure Academy
  EDventure stimuleert voortdurende professionalisering van onderwijsadviseurs via de EDventure Academy: van postacademische opleidingen tot trainingen en masterclasses voor onderwijsadviseurs en overig personeel.
 • Juridische ondersteuning
  Voor vragen over bijvoorbeeld arbeidsrecht en cao’s kunt u terecht bij onze juridische helpdesk. EDventure voorziet daarnaast in een (model)klachtenregeling voor leden en ondersteunt hen bij de formatie van een interne klachtencommissie. Klanten van leden kunnen in tweede instantie hun klacht voorleggen aan de onafhankelijke Commissie van Beroep van EDventure.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap van EDventure is mogelijk voor onderwijsadviesbureaus die:

 • minimaal drie jaar actief zijn in het vakgebied;
 • in aanmerking komen voor de kwaliteitseisen van het Keurmerk Onderwijs;
 • goed werkgeverschap hanteren;
 • hun omzet uit de markt halen en niet uitsluitend via subsidies.

Voor onderwijsadviesbureaus die nog niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is voor de duur van een jaar aspirant-lidmaatschap mogelijk.

Contributie

De contributie bedraagt een percentage van de omzet. Er geldt een maximum en een minimum bedrag. Leden kunnen bij EDventure bovenop het algemene pakket aan dienstverlening en activiteiten ook extra’s kopen.

Bent u geïnteresseerd en denkt u erover lid te worden?

Aanmelden kan schriftelijk door het bestuur van het (aspirant)lid aan het bestuur van EDventure, vergezeld van de statuten dan wel het instellingsbesluit van het onderwijsadviesbureau.

EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag
070- 315 41 00
070- 315 41 09