Timpaan Onderwijs

Timpaan Onderwijs richt zich op training, advies en consultancy, waarbij de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs (PO,VO) en de daaraan gelieerde organisaties centraal staan. Met als doel dat ieder kind zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen. De noordelijke provincies (Drenthe, Friesland, Groningen en de kop van Overijssel) is het werkgebied.

Er is een team van vaste adviseurs met expertise op het terrein van zorg, onderwijs- ontwikkeling en/of management en organisatieontwikkeling. Timpaan Onderwijs werkt tevens met freelancers en gaat duurzame strategische allianties aan met organisaties, die een toegevoegde waarde bieden aan haar positie en het profiel.

Timpaan Onderwijs wil een vanzelfsprekende partner in de regio zijn of gelden als het beste alternatief. Dit met name vanwege onze vooruitstrevende ontwikkeling als kenniscentrum voor zowel binnen als buiten de maatschappelijke sector.

Timpaan Onderwijs werkt vanuit bewezen resultaat naar resultaat in en met jou in jouw organisatie. Dit betekent werken vanuit wetenschappelijke en praktijkrelevante inzichten aan een gezamenlijk doel, namelijk hogere leerprestaties en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.

Postadres: Postbus 24, 8400 AA Gorredijk
Bezoekadres: Zwedenlaan 16, 9403 DE Assen
Telefoon: 088-9080100
Website: www.timpaanonderwijs.nl
E-mail: info@timpaanonderwijs.nl
Directeur-bestuurder: dhr. F. (Focko) Visser
Keurmerk Onderwijsadvies (ISO 9001 gecertificeerd en Cedeo-erkend)

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk met exclusiviteit waar kwaliteit wordt geborgd door middel van het keurmerk.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Hans Passenier, Directeur/bestuurder BVS Schooladvies

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Marian Ruitenberg, Manager Driestar onderwijsadvies

Het lidmaatschap van EDventure biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

EDventure is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-Bestuurder Ijsselgroep Educative Dienstverlening

Vanuit verschillende achtergronden één gezamenlijk belang.

Rein van der Garde, Directeur KOC Diensten

Via EDventure is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Michel Broersen, OBD Noordwest

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van EDventure vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van EDventure.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Lidmaatschap van EDventure betekent voor Sardes dat wij met elkaar bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Samen met andere leden bundelen wij de krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Hermann van Holt, Directeur Sardes

Het keurmerk en de hoge kwaliteit van de partners zorgen voor onderscheidend vermogen. Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een netwerk en wij profiteren ook van centrale lobby.

Focko Visser, Directeur-bestuurder Timpaan Onderwijs

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep)

EDventure, omdat onderwijsadvies en jeugdzorg een krachtige samenwerking nodig hebben!

Arend Runia, Directeur/Bestuurder Marant

Je hebt echt wat aan elkaar.

Martin van der Meer, Interim-bestuurder OA

PERSBERICHT – Margreet de Vries nieuwe directeur EDventure

Margreet de Vries is door de Algemene Ledenvergadering van EDventure op 15 juni 2018 benoemd tot directeur-bestuurder van EDventure, de vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Zij volgt per 1 september 2018 Annemarie Kaptein op die na 15 jaar inzet...