Kick-off regionale aanpak ouderbetrokkenheid

akkp

Op maandag 23 september vond in Rotterdam (en tegelijkertijd in Vlissingen) de kick-off plaats van een reeks regionale bijeenkomsten rond ouderbetrokkenheid. Op deze bijeenkomst gaven Annemarie Kaptein (directeur EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus), Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en René Bagchus (directeur primair onderwijs bij het Ministerie van OCW), namens staatssecretaris Dekker, de aftrap van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid. Het ministerie van OCW beoogt hiermee het thema partnerschap tussen ouders en school nog dichter bij de scholen te brengen en onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren.

Voor een impressie van deze inspirerende bijeenkomst klikt u hieronder op de button Watch on Livestream.