Jaarbericht Stichting OZL 2017

De Stichting Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) presenteert het tweede Jaarbericht. De Stichting OZL in de regio is opgericht door EDventure. Zij ondersteunt de onderwijsadviesbureaus die de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen verzorgen. Het doel is om de dienstverlening aan deze kwetsbare groep leerlingen continue te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

Dit is belangrijk en hard nodig omdat het aantal ernstig en chronische ziek leerlingen verder toeneemt. In 2016 steeg het aantal ondersteuningsdossiers dat door de stichting OZL is behandeld met 10%.

Jaarbericht Stichting OZL in de regio 2016 DEF