ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid & OCW stimuleren kennisuitwisseling

Onlangs is een artikel verschenen over het succes van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid door de ExpertisePunten en het ministerie van OCW. In vijf regio’s zijn bijeenkomsten georganiseerd gericht op het vergroten kennis en handelingsbekwaamheid bij ouders, scholen en gemeenten. Staatssecretaris Dekker licht toe waarom ouderbetrokkenheid zo belangrijk is.

Lees hieronder het volledige artikel (Uit: Van Twaalf Tot Achttien).

Over de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid
De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus en keurmerkorganisatie. De ExpertisePunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Met partnerschap wordt een proces bedoeld waarin betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) elkaar ondersteunen en de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen. Meer informatie: www.expertisepuntouderbetrokkenheid.nl

Voor achtergrondgesprekken, interviews of nadere informatie kunt u contact opnemen met:
EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
Annemarie Kaptein (directeur): akaptein@edventure.nu
Dorine van Walstijn (projectleider ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid): dvanwalstijn@edventure.nu
Telefoon 070-3154100

pdf Artikel