EDventure presenteert branchevisie Transitie Jeugdzorg aan Tweede Kamer

  

Op 27 juni jl. bood EDventure de visie aan van onze vereniging op Transitie Jeugdzorg aan leden van de Tweede Kamer en hun woordvoerders door middel van de brochure ‘Samenwerken aan de beste jeugdzorg’. Dit ter voorbereiding op het algemeen overleg van het ministerie van VWS over deze stelselwijziging in de jeugdzorg waarbij de taken worden overgeheveld van provincie naar gemeente.

In de afgelopen periode hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden rond de stelselwijziging. Zo heeft de Raad van State een advies opgesteld ter verbetering van de Jeugdwet. Op dit moment wordt de concept-Jeugdwet aangepast. Zodra het aangepaste wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer zal het openbaar worden gemaakt.

pdf Download onze brochure Samenwerken aan de beste jeugdzorg
Kijk voor meer actuele informatie over Transitie Jeugdzorg op www.voordejeugd.nl.